Olycksfallslinjens prislista

** Mottagningens pris fastställs på basen av mottagningens längd i sin helhet. Detta omfattar även den tid som experten använder till att bekanta sig med förhandsuppgifterna samt till att göra anteckningar i patientdatasystemet. Till mottagningspriserna tillkommer dessutom en serviceavgift, en eReceptsavgift, en Kanta-avgift samt eventuella ingreppsavgifter.

Vardagspriserna gäller från måndag till fredag mellan kl. 8-20. Vid övriga tidpunkter tillkommer följande tillägg till priserna: lördagar mellan kl. 8–18 höjs priserna med 30 procent. Priserna höjs med 100 procent lördagar efter kl. 18, söndagar, kvällen innan högtider efter kl. 18 samt under högtider.

Tjänst

Pris **

Mottagningsbesökets självrisk efter Fpa-ersättning **

Olycksfallslinjens videomottagning 20 min

140,00 €

115,00 €

Olycksfallslinjens videomottagning 30 min

158,00 €

133,00 €

Olycksfallslinjens videomottagning 45 min

205,00 €

180,00 €

Olycksfallslinjens videomottagning 60 min

222,00 €

197,00 €