Prislista för laboratorium

Priserna inkluderar serviceavgiften och Kanta-avgiften.

Undersökning

Beskrivning

Listpris

S -ALAT

Alanintransaminas

37,60 €

S -AFOS

Alkaliskt fosfatas

37,60 €

S -Amyl

Amylas

37,60 €

S -ASAT

Aspartataminotransferas

37,60 €

S -B12-Vit

B12-vitamin

70,30 €

U -BaktVi

Bakterie, odling

51,40 €

F -BaktVi1

Bakterie, odling 1

101,60 €

S -Bil

Bilirubin

37,60 €

S -CCPAb

Citrullinpeptid, antikroppar

63,40 €

S -CRP

C-reaktivt protein

50,40 €

B -CRPpika

C-reaktivt protein snabb

55,40 €

S -CDT

Desialotransferrin

89,50 €

S -D-25

D-vitamin-25-OH

96,50 €

S -Ferrit

Ferritin

72,90 €

B -TVK

Fullständig blodbild

82,10 €

fP-Gluk

Glukos

37,60 €

S -GT

Glutamyltransferas

37,60 €

B -PVK+T

Grundblodbild och trombocyter

51,00 €

B -Hb

Hemoglobin

26,00 €

F -hHb-O

Hemoglobin

34,70 €

B -HbA1c

Hemoglobin - A1C

74,00 €

fS-Ca

Kalcium

37,60 €

S -K

Kalium

37,60 €

fS-Krea

Kreatin

49,90 €

fB-Leuk

Leukocyter

33,90 €

fS-Lipidit

Lipider

89,40 €

S -Na

Natrium

37,60 €

S -PSA

Prostataspecifik antigen

90,90 €

S -RF

Reuma-faktor, diagnos

30,70 €

S -MypnAb

S -Mycoplasma pneumoniae

88,10 €

F -SalmVi

Salmonella, odling

63,90 €

Ps-StrAAg

Streptococcus pyogenes (A), antigenens andel

72,40 €

Ps-StrVi

Streptococcus, odling

67,30 €

B -La

Sänka

48,50 €

S -Testo

Testosteron

97,70 €

P -TT -INR

Tromboplastintid

52,70 €

B -Tnl

Troponin I

64,20 €

S -TSH

Tyreotropin

75,40 €

S -T4-V

Tyroxin, fri

81,20 €

U -CtGcNhO

U - Chlam.trach + Neisseria

92,10 €

S -Uraat

Urat

37,60 €

Vi debiterar kunden en avgift för undersökningar som inte avbokats. Anvisningar för avbokning finns här.