Prislista för utlåtanden, intyg och granskningar

Tjänst

Pris **

B- och C-utlåtanden

från 105,00 €

Hälsoundersökning för förare, allmänläkare (inkluderar utlåtande)

från 110,00 €

Hälsoundersökning för förare, allmänläkare förlängt (inkluderar utlåtande)

från 155,00 €

Hälsoundersökning för förare, specialistläkare (inkluderar utlåtande)

från 165,00 €

Hälsoundersökning för förare, specialistläkare förlängt (inkluderar utlåtande)

från 255,00 €

** Till priset läggs en serviceavgift och Kanta-avgift.

Mera information om priser ges av vår kundtjänst per telefon 010 312 010.