Faktureringsuppgifter (leverantörer)

Lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare (241/2019) trädde i kraft fr.o.m. 1.4.2020 och efter det tar vi endast emot nätfakturor.

Vår nätfakturaoperatör är Basware Oyj (förmedlarkod BAWCFI22)
Du hittar de bolagsspecifika EDI-koderna och operatörsuppgifterna i faktureringsadresserna.

Pihlajalinnas faktureringsadresser

Betalningsvillkor på fakturan

Betalningsvillkoret på fakturan ska vara minst 30 dagar netto. Betalningstiden börjar löpa från att fakturan levererats i rätt format till vår inköpsreskontra.

Uppgifter som måste framgå på fakturan

Beställarens namn, kostnadsställe och leveransadress är obligatoriska för att fakturan ska handläggas. När det gäller fakturor som grundas på ett avtal är avtalsnummret en obligatorisk uppgift. När det gäller fakturor som grundas på beställning av ett inköp är inköpsbeställningsnumret en obligatorisk uppgift. På samma faktura får man fakturera produkter inom endast en inköpsbeställning.

TEAPPS-standardens rätta fält:
Kostnadsställe <ORDER_REFERENCE></ORDER_REFERENCE>
Avtalsnummer <CONTRACT_NUMBER></CONTRACT_NUMBER>
Inköpsbeställningsnummer <ORDER_NUMBER></ORDER_NUMBER>

I vårt system registrerar vi inte fakturor vars uppgifter är bristfälliga.

Fakturan får inte innehålla personuppgifter utifrån vilka en kund kan identifieras (GDPR). Fakturabilagor som innehåller personuppgifter ska sändas separat enligt våra anvisningar till rätt e-postadress.

I våra system registrerar vi inte fakturor eller fakturabilagor som innehåller personuppgifter.

Portal för fakturerare

Ifall ni inte har möjlighet att sända en nätfaktura, ska fakturor till våra koncernbolag sändas via Basware Portal https://portal.basware.com/open/pihlajalinna

Det är gratis att använda portalen, och via portalen är det möjligt att sända fakturor till våra bolag digitalt. Beställarens namn, kostnadsställe och leveransadress ska då inmatas i ett meddelandefält som är specifikt för en rad på fakturan. Observera att ett FO-nummer behövs för att använda portalen. Baswares tekniska support svarar på frågor om portalen för fakturerare.

Frågor som gäller adresser för fakturor:
Inköpsreskontra, Pihlajalinna-koncernen, [email protected]

Frågor om att använda Basware Portal:
Basware knowledge Base
Basware Customer Service Portal