Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä asuminen Ikipihlaja-kodissa maksaa?

Ikipihlaja-kotiin muuttaessaan asiakas tekee normaalin huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen. Asiakas maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle, joka on sama kuin palveluntuottaja.

Tilaaja, yleensä kaupunki, määrittelee asiakkaalta perittävän ateriamaksun sekä tulosidonnaisen hoidosta perittävän maksun ja vastaa niiden perinnästä.

Asiakkaalla on mahdollisuus anoa Kelasta eläkkeen saajan asumistukea sekä hoitotukea. Tilanteesta riippuen asiakkaalla on mahdollisuus saada tilapäisesti toimeentulotukea oman alueen sosiaalityöntekijän tuella.

Mitä hintaan sisältyy?

Tehostettu palveluasuminen sisältää turvallisen ympäristön, asiakkaan kokonaisvaltaisen, ympärivuorokautisen palvelun, hoidon ja huolenpidon sekä niitä tukevat palvelut, kuten henkilökohtaisen avustamisen asunnossa ja hoitoympäristössä (päivittäiset toiminnot, harrastukset, asiointi), siivous-, hygienia- ja turva-palvelut sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet esim. hoitajakutsujärjestelmä ja määräystenmukaiset paloturvallisuuslaitteet.

Edellä kuvattu on yleinen sopimuksen sisältö. Paikkakunnittain voi olla pieniä poikkeamia sopimuksista riippuen.
Tulevatko lääkkeet talon puolesta?

Asiakas maksaa itse omat lääkkeensä, jotka hoitohenkilökunta kuitenkin huolehtii ja annostelee asiakkaalle.

Onko talossa lääkevarastoa tai apuvälineitä kaikille yhteisesti käytettäväksi?

Yhteisiä lääkevarastoja ei ole pientä akuuttilääkevarastoa lukuun ottamatta, vaan jokaisella asukkaalla on omat lääkkeet. Apuvälineitä saamme lainaksi apuvälinelainaamosta asiakkaan tarpeen mukaan. Apuvälineet ovat lähtökohtaisesti aina henkilökohtaisia.

Käykö lääkäri?

Lääkäripalvelut vaihtelevat jonkin verran riippuen kuntasopimuksista. Pääsääntöisesti asiakkaan lääkäriasiat hoidetaan oman kotikunnan terveyskeskuksessa. Joissakin sopimuksissa (laitoshoito) lääkäripalvelut järjestetään Ikipihlaja-kotiin. Lääkäripalvelut voivat olla myös etäkonsultaatiopalveluita eli vastaava sairaanhoitaja on yhteydessä lääkäriin säännöllisesti.

Mitä sopimus sisältää: kuuluuko siihen fysioterapiaa, kampaajaa, jalkahoitoa?

Sopimuksissa on eroavaisuuksia, mutta lähtökohtaisesti tehostetussa palveluasumisessa eivät ylläolevat palvelut kuulu vuorokausihintaan. Ikipihlaja-kodeissa käy suunnitellusti kampaaja ja jalkahoitaja. Näiden ammattiryhmien palveluita on myös mahdollista käyttää Ikipihlaja-kodin ulkopuolella. Näistä palveluista asiakas maksaa erikseen.

Millainen on henkilökunnan määrä ja rakenne?

Henkilökunta koostuu sairaanhoitajista, lähihoitajista, fysioterapeuteista, toimintaterapeuteista, hoiva-avustajista, siistijöistä sekä keittiöhenkilökunnasta. Henkilökuntarakenne vaihtelee Ikipihlaja-kodeissa.

Henkilökunnan määrä määräytyy valvontaviranomaisen antaman luvan ja sopimusten perusteella. Henkilökuntamitoitus tarkoittaa kaikki niitä asiakkaan hoitoon osallistuvia henkilöitä, jotka mahdollistavat hoidon ja hoivan kolmessa vuorossa.

Mitä pitää ottaa mukaan?

Asiakas kalustaa oman huoneensa omilla huonekaluilla. Tällä tuetaan oman kodin tuntua sekä mahdollistetaan mm. muistelu asiakkaan arjessa. Mukaan voi ottaa valokuvia, tauluja, muistoesineitä, kaikkea sitä mikä on tärkeää asiakkaalle.

Mukaan tulee ottaa myös omat vaatteet sekä sisäkäyttöön että ulkoiluun sekä hyvät kengät.

Omat hygieniavälineet, parranajokone ja hiustenkuivaaja, papiljotit jne.

Saavatko omaiset vierailla milloin vaan?

Asiakkaan omaiset ja läheiset ovat tervetulleita vierailulle milloin vaan. Ikipihlaja-kodeissa ei ole vierailuaikoja.

Voiko tuoda oman kahvinkeittimen ja kahvikupit ym. astioita asuntoon?

Tämä on mahdollista. Kannattaa kuitenkin aina etukäteen keskustella tästä asiakkaan omahoitajan kanssa. Jos jostain syystä (esim. paloturvallisuus) tämä ei ole suositeltavaa, niin jokaisessa Ikipihlaja-kodissa on mahdollista nauttia kahvia aina vieraillessa. Hoito- ja keittiöhenkilökunta mahdollistavat tämän.

Saako nukkua niin pitkään kun haluaa ja saako aamupalaa, vaikkei herääkään aikaisin?

Nukkua saa niin pitkään kuin haluaa ja henkilökunta huolehtii, että aamupalaa saa vaikka nukkuisikin myöhempään.

Jos lähtee omaisten kanssa vaikka ulos ruoka-aikaan niin saako ruokaa, kun palaa takaisin?

Ilman muuta ruokaa saa kun palaa takaisin. Elämä Ikipihlaja-kodissa perustuu asiakkaidemme arkeen ja rytmiin.

Ulkoillaanko Ikipihlaja-kodeissa?

Ulkoilu sisältyy päivittäiseen ohjelmaan, ja Ikipihlaja-kodeissa ulkoillaan aina sään salliessa.

Millaista aktiviteettia päivissä on?

Päivittäin järjestetään monenlaista harrastetoimintaa. Viikoittainen harrastekalenteri on Ikipihlaja-kodissa kaikkien nähtävillä. Asiakkaille voidaan tehdä myös henkilökohtainen harrastekalenteri, joka on nähtävissä asiakkaan omassa huoneessa. Harrastetoimintaan osallistumisesta vastaa asiakkaan omahoitaja ja hänen ohjeidensa mukaan muut hoitajat. Harrastetoimintaa suunnitellaan aina asiakkaiden toiveista lähtien.

Pääseekö kotilomalle, jos puoliso tai lapset niin haluavat?

Kotilomat ovat aina mahdollisia, jos omaiset haluavat niitä järjestää ja asiakas haluaa lähteä.

Kuinka kauan Ikipihlaja-koteja on ollut?

Ensimmäinen Ikipihlaja-koti on aloittanut toimintansa 1.1.2011 Jämsänkoskella.

Mistä ruoka tulee?

Ikipihlaja-kodeissa valmistetaan ruoka itse kodin keittiössä. Asiakkaat voivat osallistua ruuanvalmistukseen ja leivontaan oman toimintakykynsä mukaan.

Ruokalistat ovat keittiöpuolen ammattilaisten tekemiä ja ne noudattavat Ikääntyneiden ravitsemussuosituksia sekä Pohjoismaista ravitsemussuositusta. Asiakkaiden toiveet huomioidaan aterioissa samoin kuin juhlapäivät vuodenkierrossa. Asiakkaiden syntymäpäiviä juhlitaan yhdessä.

Asiakkaat saavat ottaa ruokansa itse niin kauan kuin toimintakyky siihen riittää. Henkilökunta osallistuu asiakkaiden ruokailuhetkiin aktiivisesti luoden näistä yhteisiä, merkittäviä hetkiä, joista syntyy muistoja. Ruokailutilanteet ovat tärkeitä ja mahdollistavat muistelun luonnikkaasti arjessa.