Pihlajalinna työpaikkana

Pihlajalinnassa jokaista työntekijää kuunnellaan. Sinulla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhösi ja kehittää osaamistasi omaa tehtävänkuvaasi laajemmalle.

Arvot näkyvät arjessa

Arvomme ovat energisyys, ennakkoluulottomuus ja eettisyys. Arvot näkyvät arjessamme muun muassa siten, että teemme asioita uudella tavalla. Ennakkoluulottomuus näkyy muun muassa digitaalisten palveluidemme kehityksessä tai tavassamme tarjota kunnille uusia sote-ratkaisuja. Eettisyys tarkoittaa sitä, että toimintamme on laadukasta ja kestää kriittisenkin tarkastelun. Noudatamme työssämme käypä hoito -suosituksia ja valvontaviranomaisten ohjeita ja säädöksiä. Olemme kotimainen ja vastuullinen sote-palveluiden tuottaja. Energisyys on meille hyvän asiakaspalvelun ja työyhteisön ydin. Energisyys on vastuunottoa, ratkaisukeskeisyyttä ja myönteistä asennetta.

Sinä olet meille tärkeä

Jokainen työntekijämme on meille tärkeä niin työyhteisön jäsenenä kuin asiakaskokemuksen ja toiminnan laadun tekijänä. Siksi panostamme osaamisen kehittämiseen, työyhteisöjen toimintaan ja työhyvinvoinnin johtamiseen.

Käymme vuosittaiset kehityskeskustelut joko yksilöinä tai ryhmissä osaamisesi ja motivaatiosi varmistamiseksi. Pihliksen pulssi -kysely on työyhteisöjen kehittämisen työkalu, jonka kautta sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työpaikkasi kehittämiseen 3–4 kertaa vuodessa. Tuemme hyvinvointiasi muun muassa tarjoamalla sinulle laajan työterveyshuollon, liikunta- ja kulttuuriedun ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.

Esimiestyö on tärkeä osa hyvää työyhteisöä. Koulutamme esimiehiämme säännöllisillä esimieskoulutuksilla, joiden aiheina on muun muassa arvostava vuorovaikutus, esimiehen rooli Pihlajalinnassa, työsuhdeasioiden hyvä ja oikeudenmukainen hoitaminen sekä HR-järjestelmät ja tiedolla johtaminen.

Terveelliset ja turvalliset työolosuhteet ovat toimivan työyhteisön peruspilareita. Siksi työsuojelu on meillä tärkeässä roolissa ja panostamme erityisesti ennakoivaan työsuojeluun jatkuvasti.

Otamme erilaiset elämäntilanteet huomioon muun muassa työajan joustojen kautta ja kannustamme fyysisestä kunnostasi huolehtimiseen esimerkiksi erilaisten urheilutapahtumien kautta.

Oletko sinä uusi työkaverimme? Katso avoimet työpaikkamme tai jätä avoin hakemus.

Rekrytoinnin yhteystiedot löydät täältä.


Lääkärin uratarina: Mikko Pelkonen

“Olen tosi tyytyväinen siihen, että mun työnkuva on tosi monipuolinen.”

Katso Mikon tarina.

Salli toiminnalliset evästeet nähdäksesi sisältöihin liitetyt Youtube-videotPalveluvastaavan uratarina: Jonas Englund

“Pihlajalinnassa on sisäistä esimieskoulutusta. Mä olen käynyt nyt näitä kursseja ja huomannut, että täähän onkin aika nasta juttu.”

Katso Jonaksen tarina.

Salli toiminnalliset evästeet nähdäksesi sisältöihin liitetyt Youtube-videot