Laatupolitiikka

Pihlajalinnan laatupolitiikka ja laadunhallintajärjestelmä tukevat Pihlajalinnan konsernin strategiaa. Yhteistä laatupolitiikkaa noudatetaan koko Pihlajalinna-konsernissa.

Pihlajalinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja että toiminta on toimilupien ja toimialan vaatimusten mukaista.

Pihlajalinnan johto sitoutuu vaatimusten noudattamiseen ja valvoo asiakaskokemuksen, lääketieteellisen laadun, henkilöstötyytyväisyyden ja prosessilaadun kehitystä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin laatutavoitteiden täyttämiseksi.

Pihlajalinnan johto on sitoutunut toiminnan ja laadunhallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen ja luo edellytykset laatutavoitteiden saavuttamiselle.

Pihlajalinnan laatutavoitteet ovat seuraavat:

  • Erinomainen asiakaskokemus: Net Promotion Score (NPS) > 80 (tai muu asiakaskokemuksen mittari)
  • Erinomainen potilasturvallisuus, jota varmistetaan ylivertaisella lääketieteellisellä osaamisella: hoitovirheiden määrä = 0
  • Henkilökunta on hyvinvoiva ja motivoitunut: Employee Net Promoter Score (eNPS) +15 (vuoteen 2025 mennessä)
  • Kliiniset ja hallinnolliset prosessit toimivat laadullisten tavoitteiden mukaisesti ja suunnitellusti

Laatusertifikaatit

Pihlajalinnan yksityisillä lääkärikeskuksilla, sairaaloilla ja hammasklinikoilla, ikäihmisten Ikipihlaja-kodeilla sekä Uniikki-erityisasumispalveluilla ja Jokilaakson sairaalan osastoilla 2 ja 4 on ISO 9001 -laatusertifikaatti. Listan sertifioiduista toimipaikoista löydät täältä. Pihlajalinna Dextran koko toiminnalle on myönnetty myös tietoturvallisuuden hallintajärjestelmäsertifikaatti ISO/ IEC 27001.

ISO 9001:2015

ISO/IEC 27001:2017-sertifikaatti

Toimiluvat

Kaikilla Pihlajalinnan yksityisiä terveyspalveluja tuottavilla yksiköillä on lupaviranomaisten lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen (Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 4 §).