Laatupolitiikka

Pihlajalinnan laatupolitiikka ja laadunhallintajärjestelmä tukevat Pihlajalinnan konsernin strategiaa. Yhteistä laatupolitiikkaa noudatetaan koko Pihlajalinna-konsernissa.

Pihlajalinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja että toiminta on toimilupien ja toimialan vaatimusten mukaista.

Pihlajalinnan johto sitoutuu vaatimusten noudattamiseen ja valvoo asiakaskokemuksen, lääketieteellisen laadun, henkilöstötyytyväisyyden ja prosessilaadun kehitystä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin laatutavoitteiden täyttämiseksi.

Pihlajalinnan johto on sitoutunut toiminnan ja laadunhallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen ja luo edellytykset laatutavoitteiden saavuttamiselle.

Pihlajalinnan laatutavoitteet ovat seuraavat:

  • Erinomainen asiakaskokemus: Net Promotion Score (NPS) > 80 (tai muu asiakaskokemuksen mittari)
  • Erinomainen potilasturvallisuus, jota varmistetaan ylivertaisella lääketieteellisellä osaamisella: hoitovirheiden määrä = 0
  • Henkilökunta on hyvinvoiva ja motivoitunut: Employee Net Promoter Score (eNPS) +15 (vuoteen 2025 mennessä)
  • Kliiniset ja hallinnolliset prosessit toimivat laadullisten tavoitteiden mukaisesti ja suunnitellusti

Laadunhallintajärjestelmän, ympäristöjärjestelmän ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän soveltamisala

Laadunhallintajärjestelmää, ympäristöjärjestelmää ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää noudatetaan Pihlajalinnan kaikessa toiminnassa.

ISO9001:2015-sertifikaatin kattavuus ja soveltamisala

Sertifikaatti kattaa toiminnan lääkärikeskuksissa, Ikipihlaja-kodeissa, erityisasumispalvelu Uniikeissa, Jämsän Terveydessä hoito-osastoilla 2, 4 ja kirurgian osastolla 5, Kuusiolinna Terveyden akuutti- ja kuntoutusosastoilla, Kolmostien Terveyden vuodeosastolla, Mäntänvuoren Terveyden vuodeosastolla ja Selkämeren Terveyden kuntoutusosastolla.

Listan sertifioiduista toimipaikoista löydät täältä.

ISO 9001:2015

ISO27001:2017-sertifikaatin kattavuus ja soveltamisala

Pihlajalinna Dextran koko toiminnalle on myönnetty myös tietoturvallisuuden hallintajärjestelmäsertifikaatti ISO/ IEC 27001. Sertifikaatti kattaa toiminnan Pihlajalinna Dextrassa.

ISO/IEC 27001:2017-sertifikaatti

ISO14001:2015-sertifikaatin kattavuus ja soveltamisala

Pihlajalinnan yksityiset terveyspalvelut eli työterveys- ja lääkärikeskukset ja sairaalat on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjohtamisstandardin mukaan. Listan sertifioiduista paikoista löydät täältä.

ISO14001

Toimiluvat

Kaikilla Pihlajalinnan yksityisiä terveyspalveluja tuottavilla yksiköillä on lupaviranomaisten lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen (Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 4 §).