Vastuulääkäripalvelut

Lääkäreiden saatavuus ja tavoitettavuus on haasteena monella alueella, erityisesti haja-asutusalueilla. Vastuulääkäripalvelu tuo lääketieteellisen osaamisen oikea-aikaisesti asiakkaiden käyttöön.

Vastuulääkäripalveluiden lähtökohta on jokaisen potilaan yksilöllinen hoidon tarve. Lääkärit tekevät potilaille kokonaisvaltaisen arvion ja hoitosuunnitelman. Kokenut, potilaan kokonaistilanteen tunteva lääkäri vastaa potilaan päivittäisestä hoidosta yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Lääkäripalvelu on saatavilla ympäri vuorokauden.

Vastuulääkäripalvelu on todettu kustannustehokkaaksi, ja niin hoitohenkilökunta, potilaat kuin omaisetkin ovat kokeneet, että palvelu lisää arjen turvallisuutta.

Tutkimuksissa on todettu, että vastuulääkärimallin avulla hoidon laatu paranee ja samalla kustannukset laskevat.

Myös Vastuulääkäripalvelun piirissä oleva hoitohenkilökunta on antanut mallille hyvää palautetta. Lääkärien saatavuus on parantunut merkittävästi, hoitolinjat ovat selkiytyneet, lääkitykset järkeistyneet ja potilaiden toimintakyky on pysynyt hyvänä.

Vastuulääkäripalvelu sopii esimerkiksi ikäihmisten hoitoon, mielenterveyspalveluihin ja vuodeosastoille. Ikäihmisten hoitoon suunniteltu vastuulääkäripalvelu on saanut Lääkäriliiton laatupalkinnon.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Julkisen myynnin yhteystiedot