Vastuulääkäri ikäihmisten palveluihin

Kun vanhus siirtyy päivystykseen, on todennäköistä, että hän jää muutamaksi päiväksi sairaalaan. Siirtymiset ja sairaalaolosuhteet rasittavat vanhusta, ja hän voi kotiin palattuaan olla jopa lähtötilannetta huonommassa kunnossa. Vastuulääkäripalvelu tarjoaa riittävän lääkärituen ympärivuorokautisesti, minkä ansiosta voidaan välttää jopa kolme neljästä sairaalakäynnistä. Palvelu on toimiva ja kustannuksia vähentävä ratkaisu vanhustenhoidon kasvaviin vaatimuksiin ja haasteisiin.

Vastuulääkäripalvelulla tavoitellaan turhien akuuttikäyntien vähenemistä terveyskeskuksen ja sairaalan päivystyspisteissä. Tällöin paikallinen terveyskeskus voi kohdentaa resurssinsa muun väestön hoitoon. Kun ongelmiin puututaan varhaisessa vaiheessa, potilaan toimintakyky pysyy hyvänä ja turhilta päivystyskäynneiltä sekä sairaalahoidoilta voidaan välttyä. Vanhuksen elämänlaatu myös paranee, kun häntä hoidetaan tarkoituksenmukaisessa paikassa.

Vastuulääkäripalvelu tuo sujuvuutta ja mielekkyyttä myös hoitohenkilökunnan työhön. Lääketieteellisen tuen puute on suuri ongelma hoitohenkilökunnan arjessa. Vastuulääkärin ympärivuorokautinen tavoitettavuus ratkaisee tämän ongelman ja antaa mahdollisuuden hoitaa asiakkaat turvallisesti tutussa ympäristössä. Asiakkaidemme kokemusten mukaan vastuulääkäriyksikkö on mieluisa työpaikka hoitajille ja sinne on helppo rekrytoida henkilökuntaa.

Vastuulääkäri on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka perustana on potilaiden lähtötilanteen kartoitus. Hyviä tuloksia saavutetaan, sillä kokenut ja sitoutunut vastuulääkäri tuo hoitoon jatkuvuutta ja säännöllisyyttä. Vahva lääkärituki motivoi hoitohenkilökuntaa, ja lääkäreiden ja hoitajien yhteistyö toimii.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Julkisen myynnin yhteystiedot