Vastuulääkäri mielenterveyspalveluihin

Lääkäriresurssien saatavuus on monella alueella mielenterveystyön haasteena. Psykiatrian vastuulääkäripalvelu mahdollistaa psykiatrian erikoislääkärin tai kokeneen, psykiatrisesti suuntautuneen yleislääkärin palvelun kasvukeskusten ulkopuolella.

Psykiatrian vastuulääkäripalvelussa tavoitellaan potilaan hoitotasapainoa ja vakaata toimintakykyä. Vastuulääkäri on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka perustana on potilaiden lähtötilanteen perusteella tapahtuva potilasvalinta ja ohjaus oikeantasoisiin palveluihin.

Hyviä tuloksia saavutetaan, sillä kokenut ja sitoutunut psykiatrian vastuulääkäri tuo hoitoon jatkuvuutta ja säännöllisyyttä. Palvelussa hyödynnetään sekä paikan päällä tapahtuvaa että etävastaanottoa. Selkeä prosessi ja säännöllinen yhteistyö lääkärin kanssa vaikuttavat positiivisesti myös hoitohenkilökunnan työhön.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Julkisen myynnin yhteystiedot