17.9.2021 Mielen hyvinvoinnin palvelut tarjoavat konkreettisia työkaluja jaksamisen tueksi

Pihlajalinna tarjoaa turvallisia, matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin palveluita, jotka mahdollistavat asiakkaalle nopean hoidon aloituksen ja kokonaisvaltaisen hoidon toteutuksen. Mielen hyvinvoinnin palveluiden avulla asiakasyritys voi tarjota työntekijöilleen tukea jaksamiseen, vähentää mielenterveyssyistä johtuvia sairauspoissaoloja sekä lisätä tuottavuutta hyvinvoivien työntekijöiden avulla. Erään Pihlajalinnan asiakasyrityksen työntekijä Liisa (nimi muutettu) kertoo kokemuksistaan Pihlajalinnan mielen hyvinvoinnin palveluista.

Liisa oli kuullut työnantajansa kautta Pihlajalinnan uudesta Mielen huoli -palvelusta. Kun Liisaa sitten kohtasi omaa vointia heikentävä yllättävä ja ikävä kriisitilanne hänen lähipiirissään, Liisa halusi ottaa Mielen huoli -palveluun yhteyttä, sillä sitä tarjottiin hänelle osana työterveyspalveluja.

”Yhteyden ottaminen oli helppoa, ja koin, että yhteyttä pystyi ottamaan matalalla kynnyksellä. On myös hienoa, että yhteyttä voi ottaa Terveyssovelluksen chatissa, videoyhteydellä tai puhelimitse sen mukaan, mikä itsestä tuntuu luontevimmalta”, Liisa kertoo.

Liisa kävi kolmesti psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla Mielen huoli -palvelun kautta. Liisalle tarjottiin myös heti alussa mahdollisuutta lyhytterapiaan, jos tuntuisi siltä, että Mielen huoli -käynnit eivät riittäisi. Liisaa jatkoikin sitten oman työterveyslääkärin lähetteellä lyhytterapiaan. Liisa kertoo, että hän on saanut Pihlajalinnan mielen hyvinvoinnin palveluista kokonaisvaltaista tukea ja apua tilanteeseensa. Yhdessä ammattilaisen kanssa on keskusteltu tilanteesta ja tehty erilaisia harjoituksia, joista Liisa on saanut konkreettisia työkaluja tilanteensa käsittelemiseen. Tämä on auttanut Liisaa myös työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä haastavassa tilanteessa.

Mielen huoli -palvelu ja lyhytterapia toimivat pääosin etäkanavien kautta. Liisankin tapaamiset on järjestetty videoyhteyden välityksellä. Liisa kertoo, että hän ajatteli aluksi, että tällaisista aiheista voisi olla hankala keskustella etänä, mutta kokemus osoittautuikin positiiviseksi.

”Minua ei häirinnyt ollenkaan, että en ollut ammattilaisen kanssa fyysisesti samassa tilassa. Ei sitä tapaamisen aikana ajattele ollenkaan, kun keskittyy itse sisältöön”.

Liisa on kiitollinen, että hänen työnantajansa tarjoaa tällaista palvelua työntekijöilleen.

”On todella hieno juttu, että työnantaja tarjoaa oikeasti kattavan palvelun, joka on suunnattu nimenomaan mielen asioihin. Tämä kertoo siitä, että nämä asiat otetaan vakavasti, ja niihin halutaan tarjota apua tarpeeksi ajoissa.”

Tapaamisia ei Liisan mukaan tarvitse jännittää etukäteen. Hän kertoo, että tapaamiset etenevät omalla painollaan ammattilaisen johdolla, joten etukäteen ei tarvitse murehtia mitä sanoisi.

”Ei tarvitse itse punnita, onko oma haaste liian pieni tai suuri. Kannattaa olla rohkeasti yhteydessä, jos tuntuu, että oma kuorma on tullut liian täyteen. Varmasti saa hyvän vastaanoton ja oikean tasoista apua tilanteeseensa.”

Mikäli haluatte lisätietoja mielen hyvinvoinnin palveluista tai haluatte lisätä ne osaksi työterveyssopimustanne, olkaa yhteydessä mielen hyvinvoinnin palveluiden palvelupäällikkö Heidi Tanttuun, p. 040 651 2016, [email protected].