Asiakasyritysten lomakkeet

Maksusitoumus

Maksusitoumusta käytetään silloin, kun yritys haluaa ostaa Pihlajalinnalta sellaisia palveluita, joista ei ole sovittu työterveyssopimuksella. Työterveyden asiakasyritys on myös voinut sopia maksusitoumuksen käytöstä osana työterveyshuollon palveluita.

Maksusitoumuksen myöntäjä (esim. esimies) toimittaa maksusitoumuksen sähköisellä lomakkeella.

Avaa maksusitoumuslomake. Lomakkeen avaaminen ja lähetys on täysin tietoturvallista.

Asiakas itse soittaa Pihlajalinna hoitajapuhelinpalveluun, p. 010 312 011, jossa varmistetaan maksusitoumuksen saapuminen ja tehdään tarvittava ajanvaraus. Hoitajapuhelin palvelee joka päivä klo ympäri vuorokauden. Yritystä laskutetaan maksusitoumuksen tietojen mukaisesti.

Työhöntulotarkastuksen esitietolomake

Työterveyden terveystarkastuksissa käytetään apuna sähköisiä kyselyitä. Niiden avulla saadaan kohdennettua tarkastukset ja niistä seuraavat ohjaus- ja seurantakäynnit tuloksellisesti.

Avaa työhöntulotarkastuksen esitietolomake.