Tutkimme ja kehitämme

Tutustu tutkimushankkeisiin ja kehittämisprojekteihin, joissa Pihlajalinnan työterveyden asiantuntijat ovat mukana!

Työterveysneuvottelusta tukea työkykyyn

Pihlajalinna Työterveydessä on laadittu Työterveysneuvottelu työssä jatkamisen tukena -tutkimus, jonka aineisto koostuu Pihlajalinna Työterveyden toimipisteissä 1.1.2013–31.12.2015 pidetyistä työterveysneuvotteluista sekä erillisestä sairauspoissaoloaineistosta.

Aineisto kerättiin osana Euroopan sosiaalirahaston tukemaa Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit (TTAVAIN) -hanketta.

Tutustu tutkimukseen sekä työterveyslääkäri Tiia Rehon ajatuksiin työterveysneuvottelun mahdollisuuksista!