Tutkimme ja kehitämme

Tutustu tutkimushankkeisiin ja kehittämisprojekteihin, joissa Pihlajalinnan työterveyden asiantuntijat ovat mukana!

Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta – toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön

Pihlajalinna on mukana Tampereen yliopiston Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta (TYKYTUO) -tutkimushankkeessa. Työterveyshuolto on työelämän voimavara työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiselle sekä samalla merkittävä osa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää, tuottaen palveluja yli 1,8 miljoonalle työntekijälle ja yli 50 000 työnantajalle. Työurien pidentäminen edellyttää työkyvyttömyyden riskien tunnistamista ja työkyvyttömyyden ehkäisyä kaikkien terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Yhteistyö niin terveydenhuollon toimijoiden kuin työpaikkojen välilläkin kaipaa yhteisiä välineitä, joita tässä hankkeessa pyritään rakentamaan.

Hanke toteutetaan kolmen toimijan (Tampereen yliopisto, Työterveyslaitos ja Pihlajalinna) yhteistyönä kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyötä, toisessa vaiheessa Parannetaan vaikuttavaa ja tuottavaa työterveysyhteistyötä ja kolmannessa vaiheessa luodaan osat 1 ja 2 yhdistävä geneerinen yhteistyön toimintamalli ja tulevaisuuden skenaariot työkykyriskien hallintaan. Osatoteutuksista kertyvät tiedot ja taidot yhdistetään toimintamalliksi asiantuntijapaneelin avulla. Työterveyshuollon tulevaisuuden hahmottaminen tulee olemaan yksi hankkeen keskeisistä tuloksista.

Hankkeen tavoitteena on kehittää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon sekä työpaikan ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä sekä parantaa yhteisen toiminnan vaikuttavuutta.

Voit lukea lisää hankkeesta, sen osioista ja toteuttajista sekä edistymisestä Tampereen yliopiston verkkosivuilta.

esr-logo