Työkyvyn tukemisen mallilla huikea säästö Coxalle

Toteutimme tamperelaisen tekonivelsairaala Coxan kanssa henkilöstön työkyvyn tukemiseen tähtäävän varhaisen tuen mallin kehittämisprojektin.

Projekti ja sen tulokset vahvistivat erinomaisesti Coxan toimintaa ja toimivat hyvänä pohjana Coxan hakiessa työkykyjohtamisen sertifikaattia. Projektin myötä sairauspoissaolot vähenivät vuoden aikana merkittävästi, yli 550 päivän verran.

“Toteuttamamme projekti ja sen tulokset vahvistivat erinomaisesti Coxan toimintaa – saavutimme heti mittavia tuloksia. Työterveyshuollon asiantuntijuudella, perehtyneisyydellä ja aktiivisuudella on kumppaninamme merkittävä rooli työterveysasioissa. Viime kädessä työterveyskustannukset näkyvät positiivisesti tuloksessamme.”

Tuula Rantala, hoitotyön johtaja, Tekonivelsairaala Coxa