Kuntoutuskeskus Otsonlinna

Kuntoutuskeskus Otsonlinna

Kuntoutuskeskus Otsonlinnan tehtävänä on tarjota asiakaslähtöisiä, turvallisia ja vaikuttavia ympärivuorokautisen kuntoutuksen ja avokuntoutuksen palveluita sekä tarvittaessa toimintakykyä tukevaa vuorohoitoa ja sotainvalidien ympärivuorokautista hoitoa. Näillä tuetaan ja edistetään kuntoutujan itsenäistä toimintakykyä ja hyvää elämänlaatua. Kuntoutuksen lähtökohtana ovat asiakkaan kokonaistilanne, terveydentila, toimintakyky ja elämäntilanne sekä niihin yhteydessä olevat erilaiset yksilölliset tekijät ja ympäristötekijät.

Lue lisää Kuusiolinna Terveyden sivuilta

Yhteystiedot

Sairaalantie 6, 63700 Ähtäri
käynti Koulutie 12 C kautta

Hoitajat, puh. 040 706 2365

Palveluvastaava
Riitta Rajalahti
Puh. 040 182 5908

Sosiaaliohjaaja
Sanna Siltala
Puh. 040 567 1879

Sijainti

Kuntoutuskeskus Otsonlinna

Sairaalantie 6

63700Ähtäri

Reittiohje