Emma  Savilahti — Pihlajalinna

Emma Savilahti

Psykoterapeutti

Psykoterapeutti antaa psykoterapiahoitoa. Psykoterapian avulla voidaan tukea asiakkaan psyykkista kasvua ja kehitystä sekä auttaa löytämään ja kehittämään keinoja toimia ihmissuhteissa.

Tarjoan kognitiivista lyhytpsykoterapiaa (5-20 krt) 1krt/vko maanantai-iltaisin sekä työnohjausta etävideovastaanotolla. Tavoitteenani on, että tapaamiset tarjoaisivat turvallisen ajan ja tilan sille, että vaikeatkin ajatukset, kokemukset ja tunteet voivat tulla esille ja niiden kanssa ei jää yksin. Vuorovaikutustani voisi kuvailla aktiiviseksi ja "ihminen ihmiselle"-tyyliseksi. Sovellan erilaisia kognitiivisen psykoterapian, skeematerapian ja tunnekeskeisen psykoterapian menetelmiä joustavasti asiakkaan toiveiden ja oman kokemukseni pohjalta. Koulutukseltani olen aikuisten kognitiivinen psykoterapeutti ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lisäksi olen lääketieteen tohtori ja kokeellisen lastentautiopin dosentti sekä kauppatieteiden maisteri.

Olet tervetullut vastaanotolleni mistä tahansa syystä, johon toivot psykoterapeuttisen keskusteluhoidon auttavan. Syynä voi olla esimerkiksi masentuneisuus, ahdistus, uupumus, ihmissuhderistiriidat, elämänkriisi, omien arvojen ja tavoitteiden pohdinta, minäkuvaan liittyvät pohdinnat ja/tai syvällisemmän itseymmärryksen etsiminen. Sinulla ei tarvitse olla psykiatrista diagnoosia eikä välttämättä psyykkisiä ongelmiakaan. Työskentelen yksityisvastaanotollani ajankohtaisesti aikuisten (vähintään 18-vuotiaiden) kanssa. Ennen psykoterapian aloittamista suosittelen tutustumiskäyntiä. Siinä arvioimme yhdessä, olisiko kognitiivinen lyhytpsykoterapia sinulle sopiva terapiamuoto sekä onko meillä vuorovaikutuksen ja käytännön järjestelyjen suhteen hyvät edellytykset yhteiselle työskentelylle.

Psykoterapiakäynneistä vastaanotollani voi saada Kela-korvausta 27 €/käynti, koska olen sekä psykiatrian alan erikoislääkäri että psykoterapeutti. Korvauksen hakemiseen ei tarvita lääkärin lähetettä tai lausuntoa eikä Kelan ennakkopäätöstä

Erikoistumisalat ja tehtävät:

Psykoterapeutti

Lapsipotilaat:
En hoida lapsipotilaita
Vastaanottokäynnin hinta yksityisasiakkaille:

Etäpsykoterapia, 45 min: 150 euroa

Etävastaanotto

Hintoihin lisätään toimistomaksu sekä mahdolliset tutkimus- ja toimenpidemaksut.

Kielitaito:
suomi, englanti
Toimipisteet:

Etävastaanotto