24.6.2020 Päivitetyt toimintaohjeet Pihlajalinnan työterveysasiakkaille

Turvallinen asiointi

Infektioiden leviämisen ehkäisemiseksi emme kättele vastaanotoilla. Kädet on hyvä pestä tai desinfioida aina ennen vastaanotolle tuloa ja sieltä pois lähdettäessä. Pidämme fyysisen etäisyyden aina kun se on mahdollista, emmekä tule sairaana töihin. Kehotamme perumaan terveystarkastuksen, mikäli asiakkaalla on akuutti infektio. Hyödynnämme etäpalveluita myös jatkossa.

Kaikkien asiakkaidemme turvallisuus on meille tärkeää, ja pidämme edelleen lääkäriasemillamme erillisiä infektiovastaanottoaikoja. Näitä aikoja on tarjolla myös verkkoajanvarauksessamme. Myös etävastaanottoaikoja on tarjolla sekä Pihlajalinna-terveyssovelluksen että video- ja puhelinvastaanottojen välityksellä.

Pyydämme niitä asiakkaitamme, joilla esiintyy hengitysoireita, käyttämään vastaanotolla tarjoamaamme hengityssuojainta. Näin pyrimme varmistamaan turvallisen asioinnin lääkärikeskuksissamme.

Koronavirus testataan infektiopotilailta sopimuksen puitteissa aina, kun se on perusteltua.

Hoitajapuhelinpalvelun sairauspoissaolotodistuskäytäntö

Koronavirusepidemian alkaessa otimme hoitajapuhelinpalvelussa käyttöön mallin, jossa hoitaja kirjoittaa infektiotapauksissa sairauspoissaolotodistuksen tarvittaessa puhelimitse. Osassa asiakasyrityksistämme tällainen käytäntö olikin jo ennestään voimassa, osassa ei.

Nyt palaamme takaisin epidemiaa edeltävään käytäntöön, eli Pihlajalinnan hoitajapuhelinpalvelun hoitaja kirjoittaa akuutissa infektiossa sairauspoissaolotodistuksen vain, jos siitä on erikseen asiakasyrityksemme kanssa ennen epidemiaa sovittu. Mikäli koitte palvelun toimivaksi yrityksellenne ja haluatte sen pysyvään käyttöön, olkaa yhteydessä omaan työterveyshoitajaanne.

Työpaikka- ja terveystarkastustoiminta

Toteutamme työpaikkaselvityksiä jälleen normaalisti. Voimme toteuttaa myös kaikki terveystarkastukset, hygieniaan liittyvät asiat huomioiden. Aloitamme myös ensiapukoulutukset ja muun ryhmätoiminnan, mikäli asiakasyrityksellä on näille tarvetta.

Työmatkat ja työhön palaaminen

Ulkomaille matkustava pääsee kauttamme koronavirustestiin ja saa todistuksen testissä käymisestä, mikäli kohdemaassa tai siellä olevassa työkohteessa vaaditaan todistus negatiivisesta testituloksesta. Työterveystiiminne myös auttaa työpaikkoja etätyöstä työhön palaamisen suunnittelussa. Kehotamme siis olemaan yhteydessä omaan työterveystiimiinne, mikäli tarvitsette apua.