Lastensuojeluyksikkö Vuorenmaa

Lastensuojeluyksikkö Vuorenmaa

Vuorenmaa on seitsenpaikkainen kodinomainen lastensuojeluyksikkö 7─17-vuotiaille lapsille. Yksikön toimintaa säätelee lastensuojelulaki. Lastensuojeluyksikkömme sijaitsee 9 kilometrin päässä Soinin keskustasta, Vuorenmaan entisellä kyläkoululla.

Sijoitukset yksikköön voivat tapahtua lastensuojelun avohuollon tukitoimena, kiireellisenä sijoituksena tai huostaanottona. Toimintaperiaatteina ovat asiakaslähtöisyys, kodinomaisuus ja rinnalla kulkeminen. Toimintaa ohjaavat Vuorenmaan arvot, joita ovat luottamus, yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys ja ammatillisuus.

Teemme sijoituksen aikana tiivistä yhteistyötä perheen, koulun, hoitotahojen ja eri viranomaisten kanssa nuoren tilanteen edistämiseksi.

Yhteystiedot

Koskitie 30 A, 63800 Soini

Palveluvastaava
Minna Nissinen
puh. 040 569 2487

Ohjaajat 24/7
puh. 040 352 6788

Esite lastensuojeluyksikkö Vuorenmaa
Ajantasainen paikkatilanne ja lisätietoja yksiköistä: Socfinder.com

Kuusiolinna Terveyden verkkosivut

Sijainti

Lastensuojeluyksikkö Vuorenmaa

Koskitie 30

63800Soini

Reittiohje