Nuorisokoti Mäntylinna

Nuorisokoti Mäntylinna

Pihlajalinnan Nuorisokoti Mäntylinna sijaitsee Jyväskylän Kukkumäessä sairaala Novan välittömässä läheisyydessä Hoitajantie 4:n viidennessä kerroksessa.

Nuorisokoti Mäntylinnan on lastensuojelun sijaishuollon vaativan tason 7-paikkainen yksikkö 13–17-vuotiaille lapsille.

Mäntylinnassa työskentelee yksikönjohtaja, kaksi vastaavaa ohjaajaa, vastaava sairaanhoitaja sekä 12 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Mäntylinnassa vastataan kokonaisvaltaisesti paljon intensiivistä tukea sekä ammatillista erityisosaamista vaativien asiakkaiden monialaisiin tarpeisiin. Mäntylinnan perusajatuksena on toteuttaa palvelut yhteen intregroituna lapsen edun mukaisesti. Pihlajalinnan Mielen Huoli-palvelun kautta jokaiselle nuorelle mahdollistetaan yksikön arkeen rakennettuna tarvittavat palvelut, kuten lyhytterapia sekä nuorisopsykiatrin tapaamiset.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Hoitajantie 4, 5.krs, 40620 Jyväskylä

Ohjaajat 1: (24/7): 040 680 1970
Ohjaajat 2: (24/7): 040 650 7619

Yksikönjohtaja: 040 120 9815
Vastaavat ohjaajat: 040 627 6233, 040 511 6504
Vastaava sairaanhoitaja: 040 623 3641

Sijainti

Nuorisokoti Mäntylinna

Hoitajantie 4

40620Jyväskylä

Reittiohje