Asiakaspalaute

Meillä Pihlajalinnassa jokainen asiakaspalaute on arvokas - niin positiiviset kuin epäkohtia esille tuovat. Palautteet auttavat meitä kehittämään toimintaamme, jotta voimme jatkossa tarjota yhä laadukkaampia palveluja asiakkaillemme.

Mikäli asiasi koskee ajanvarausta tai ajan peruutusta, voit varata tai peruuttaa ajan Pihlajalinnan itsepalvelukanavissa: OmaPihlajalinnassa ja Pihlajalinna Terveyssovelluksessa näet ja voit perua ajanvarauksen yleisten varausehtojen mukaisesti. Hoitoa tai reseptin uusimista koskevissa asioissa suosittelemme käyttämään Pihlajalinna Terveyssovellusta tai soittamaan valtakunnalliseen asiakaspalveluun. Laskua koskevissa asioissa voit olla yhteydessä Pihlajalinnan laskutukseen.

Asiakaspalautelomakkeen kautta voit antaa meille Pihlajalinnan palveluja koskevaa yleistä palautetta tai tehdä reklamaation. Huomioithan palautetta antaessasi, että asiakaspalautelomaketta ei ole tarkoitettu arkaluontoisten henkilö- tai terveystietojen kirjaamiseen. Ethän kirjaa palautelomakkeelle henkilötunnustasi tai muuta arkaluonteista tietoa.

Potilasasiavastaava

1.1.2024 alkaen hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki vastaavat potilasasiavastaavatoiminnasta myös yksityisten palveluntuottajien osalta, laki potilasasiavastaavista ja sosiaalivastaavista (739/2023). Mikäli tarvitset apua tai neuvoja, potilasasiavastaavat (aikaisemmin potilasasiamiehet) auttavat ja antavat sinulle tarvittaessa neuvoja tai lisätietoja muistutuksen tekemiseen. Potilasasiavastaava ei voi ottaa kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko. Potilasasiavastaavien yhteystiedot löydät hyvinvointialueesi ja Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Lataa muistilista: Miten toimia, jos olet tyytymätön palveluun tai hoitoon sosiaali- ja terveydenhuollossa?

Ennen muistutuksen tekemistä

Mikäli olet tyytymätön terveyden- ja sairaanhoitoosi tai siihen liittyvään kohteluun Pihlajalinnassa, suosittelemme aina ensin selvittämään asiaa sinua hoitaneen henkilön kanssa. Hoitoon liittyvät kysymykset, luottamus hoitoon tai yhteisymmärryksen palauttaminen saadaan useimmiten korjattua avoimella keskustelulla.

Terveydenhuollon muistutus

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) 10 § todetaan, että potilas, joka on tyytymätön terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa on potilaalla oikeus tehdä potilaslain mukainen terveydenhuollon muistutus potilasta hoitaneeseen toimintayksikköön. Mikäli potilas ei itse kykene tekemään muistutusta, voi muistutuksen tehdä potilaan laillinen edustaja, omainen tai muu läheinen. Voit tehdä muistutuksen oheisella lomakkeella. Lisätietoa terveydenhuollon muistutuksesta löydät Valviran verkkosivuilla.

Terveydenhuollon kantelu

Mikäli olet tyytymätön muistutukseen saamaasi vastaukseen, kantelu tehdään suoraan aluehallintovirastoon tai Valviraan. Kantelulla tarkoitetaan valvontaviranomaiselle tehtyä ilmoitusta epäillystä virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Lisätietoa terveydenhuollon kantelusta löydät Valviran verkkosivuilla.

Potilasvahinkoilmoitus

Mikäli epäilet potilasvahinkoa, voit tehdä potilasvahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen.

Kokemusmittaukset

Pihlajalinnassa mittaamme asiakaskokemusta jatkuvasti käyttäen kansainvälisesti käytössä olevaa nettosuositteluindeksiä eli NPS-mittaria. Lisäksi Pihlajalinnassa kerätään asiakasymmärrystä palvelukohtaisilla täydentävillä kokemusmittauksilla. Näin saamme arvokasta tietoa asiakkaiden palvelukokemuksesta ja pystymme tunnistamaan keskeiset kehittämiskohteet.