Jari Suviola — Pihlajalinna

Jari Suviola

Psykologi

Psykologi on ihmisen käyttäytymisen, ajattelun ja tunne-elämän asiantuntija. Psykologi keskustelee, neuvoo, tukee ja auttaa elämän erilaisissa kriisi- ja ongelmatilanteissa.

Psykoterapeutti

Psykoterapeutti antaa psykoterapiahoitoa. Psykoterapian avulla voidaan tukea asiakkaan psyykkista kasvua ja kehitystä sekä auttaa löytämään ja kehittämään keinoja toimia ihmissuhteissa.

Olen laillistettu psykologi ja psykoterapeutti, jolla on  työterveyspsykologin, pari- ja perheterapeutin sekä työnohjaajan pätevöitymiset. Toimin myös vuorovaikutus- ja hyvinvointivalmentaja, sekä  konsulttina esimiehille/johdolle, työyhteisöille ja organisaatioille. 

Työotteeni on aktiivinen, keskustelullinen, voimavarakeskeinen sekä  mielenterveyteen liittyviä asioita normalisoiva. Tuon työskentelyssä  tarjolle mielen toimintoja havainnollistavia malleja, viimeaikaisen  (aivo-)tutkimuksen ymmärrystä sekä kehon ja mielen keinoja  kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi. Keskeisinä osatekijöinä  hyvinvoivan ja onnellisen elämän kannalta ovat kyky pysähtyä olemaan yhteydessä omiin tunteisiin/tarpeisiin sekä omien arvojen mukaisten ja  merkityksellisyyden tunnetta ylläpitävien valintojen kokeminen.   

Avainsanoja:  stressi, jännittys ja ahdistuneisuus, tunteiden- ja vireystilansäätely,  uupumus ja mieliala, kriisit ja traumat, kipu- ja kehollisetoireet,  muutokset, ristiriitatilanteet, luottamus,     

Myös  etävastaanotot video- tai puhelinyhteydellä mahdollisia. Pari- ja  perhekäynnit sekä muut pidemmät vastaanottokäynnit erikseen sopien  soittopyynnön tai sähköpostin kautta (etunimi.sukunimiATpihlajalinna.fi). Lapsiasiakkaita vain yhdessä  vanhempien kanssa.  

Erikoistumisalat ja tehtävät:

Psykologi

Psykoterapeutti

Työterveyspsykologi

Lapsipotilaat:
En hoida lapsipotilaita
Vastaanottokäynnin hinta yksityisasiakkaille:

Vastaanottokäynti, 45 min: 135 euroa

Parikäynti, 75 min: 235 euroa

Perheterapiakäynti, 90 min: 285 euroa

Työterveyshuollon vastaanottokäynneillä hinta määrittyy yrityksen työterveyshuoltosopimuksen mukaisesti. (Työnohjaukset ja konsultaatiot erikseen sopien (etunimi.sukunimiATpihlajalinna.fi)

Hintoihin lisätään toimistomaksu sekä mahdolliset tutkimus- ja toimenpidemaksut.

Kielitaito:
suomi, englanti
Toimipisteet:

Pihlajalinna Vantaa

Elannontie 5 (2krs.), 01510 Vantaa