Pihlajalinna logo




Pihlajalinnan Verkkopalveluiden ja Terveyssovelluksen käyttöehdot, versio 1.5 [17.4.2023]


1. Käyttöehtojen soveltaminen

Näitä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Pihlajalinnan Verkkopalveluihin (”Verkkopalvelu”) ja Pihlajalinna Terveyssovellukseen (”Terveyssovellus”) yhdessä (”Palvelu”), jollei ole erikseen toisin ilmoitettu. Pihlajalinna Verkkopalvelut ja Pihlajalinna Terveyssovellus ovat Pihlajalinna-konsernin (Pihlajalinna Oyj, y-tunnus 2617455–1, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tarjoamia palveluita, joissa asiakkaat voivat asioida sähköisesti, kuten tarkastella terveystietojaan ja varata ajan.

Asiakkaan tulee ymmärtää, ettei Palvelua tule käyttää hätätapauksissa, vaan silloin tulee ottaa yhteyttä yleiseen hätänumeroon: 112.

2. Käyttöehtojen hyväksyminen ja rekisteröityminen

Palvelun käyttäminen edellyttää, että Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakas vahvistaa, että on lukenut ja hyväksynyt nämä ehdot ja antaa suostumuksensa tietojen käyttöön Palvelussa. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja rekisteröitymisen yhteydessä vaadittavien tietojen antamista. Rekisteröitymisen yhteydessä annetut käyttäjätiedot sekä Asiakkaan valitsema asiointitapa (yksityisasiointi, työterveysasiointi tai julkisen terveydenhuollon asiointi) ovat osa Palveluntarjoajan asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määritettyyn tarkoitukseen. Hoitosuhteeseen liittyvät tiedot tallennetaan yksityisasioinnin ja työterveysasioinnin osalta Pihlajalinnan ja sen toimipisteissä toimivien terveydenhuollon ammatinharjoittajien yhteiseen potilasrekisteriin ja julkisen terveydenhuollon asioinnin osalta kyseisen hyvinvointialueen potilastietorekisteriin. Rekisteriselosteet ovat saatavilla Palveluntarjoajien verkkosivuilla.

Pihlajalinna: https://www.pihlajalinna.fi/yleista/henkilotietojesi-kasittely/potilastietorekisterin-tietosuojaseloste

Pirkanmaan hyvinvointialue: https://pirha.fi/tietosuojaselosteet

Keski-Suomen hyvinvointialue: https://hyvaks.fi/asiakkaana/tietosuoja

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue: https://www.hyvaep.fi/tietoa-ja-ohjeita/tietosuoja/

Pohjanmaan hyvinvointialue: https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/tietoa-meista/organisaatio-ja-paatoksenteko/tietosuojakaytantomme/

3. Palvelun tarkoitus ja käyttö

Pihlajalinna, Parkano, Mänttä-Vilppula, KuusSoTe ja Jämsä ovat liittyneet Potilastiedon arkistoon, Pihlajalinna 1.6.2017, Parkano 5/2015, Mänttä-Vilppula 11/2015, KuusSoTe 06/2014, Jämsä 06/2014 ja Kristiinankaupunki 6.11.2012. Kaikki nämä rekisterinpitäjät ovat tallentaneet Potilastiedon arkistoon keskeiset potilaskertomusmerkinnät. Pihlajalinna tallentaa myös laboratoriovastaukset. Ennen liittymistä kirjatut potilastiedot eivät ole siirtyneet arkistoon. Omakanta-palvelussa Asiakas voi tarkastella omia tietojaan sähköisesti.

Palvelun avulla Asiakas voi tarkastella omia terveystietojaan, niiltä osin kuin terveyteen liittyvä palvelu on tuotettu Pihlajalinnan toimesta ja tiedot tallennettu Pihlajalinnan rekistereihin. Palvelussa ei anneta hoitosuosituksia, vaan näytetään annettuun hoitoon liittyviä lausuntoja, määrättyjä lääkkeitä sekä sairauslomia. Palvelu ei sisällä kaikkea asiakas- ja potilasrekisteriin tallennettua tietoa ja tiedot voivat olla epätäydellisiä esimerkiksi, jos Asiakas on kieltänyt tietojen näyttämisen.

Terveyssovelluksen avulla Asiakas voi olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen pikaviestien, kuvien ja videon välityksellä Palveluntarjoajan ilmoittamina palveluaikoina (”chat-vastaanotto”). Terveyssovellus toimii Android- ja iOS-päätelaitteilla. Terveyssovellus tarjoaa uuden kommunikointikanavan toimipisteessä tapahtuvan vastaanoton rinnalle, ja kaikki palvelussa syntyvä asiakas- ja potilastieto tallennetaan Pihlajalinnan ja/tai hyvinvointialueiden rekistereihin vastaavasti kuin toimipisteessä tapahtuvassa vastaanotossa.

Asiakas ei saa käyttää Terveyssovellusta kenenkään muun täysi-ikäisen henkilön puolesta tai eduksi. Asiakkaan tulee ymmärtää, että Chat-vastaanoton kautta mahdollisesti annettavat hoitosuositukset voivat olla epätäydellisiä johtuen mm. fyysisen terveystarkastuksen puuttumisesta tai muista vastaavista syistä. Asiakas saa käyttää Palvelua vain Suomesta, ei ulkomailta.

3.1. Alaikäisen rekisteröityminen ja palvelun käyttö

Palvelussa voi asioida vahvasti tunnistautuneena huollettavan lapsen puolesta. Ajan voi varata alle 18-vuotiaalle huollettavalle. Terveyssovelluksessa huoltaja voi asioida alle 12-vuotiaan lapsensa asioissa. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja rekisteröitymisen yhteydessä vaadittavien tietojen antamista.

4. Vastuut

Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta. Käyttäjä vastaa itse omien laitteidensa, käyttämänsä verkon ja tunnusten asianmukaisesta tietoturvasta. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopijakumppaneilla. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia loukaten. Palveluntarjoaja pidättää yksipuolisen oikeuden keskeyttää tai päättää Asiakkaan pääsy Palveluun tai sen osaan, mikäli Asiakas millään tavoin rikkoo näitä käyttöehtoja.

5. Asiakkaan tiedot

5.1. Rekisteröityminen palveluun ja Asiakkaan antamat tiedot

Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Asiakkaan tulee rekisteröityessään Palveluun antaa vaaditut tiedot, joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Palvelun käyttö voi edellyttää myös salasanalla suojatun asiakaskohtaisen tunnuksen luomista. Rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi Asiakkaasta kerätään vähintään nimi ja henkilötunnus vahvan tunnistautumisen yhteydessä tunnistautumispalvelun tarjoajalta. Asiakkaalta voidaan näiden tietojen lisäksi kysyä ajantasaiset yhteystiedot tai lupa osoitetietojen kysymiseen Digi- ja väestötietovirastosta. Julkisen terveydenhuollon asioinnissa asiakkaalta kerätään yhteystiedot hyvinvointialueen potilasrekisterin asiakasrekisteristä.

5.2. Asiakkaan tietojen käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee Palvelussa kerättyjä Asiakkaan henkilötietoja Pihlajalinna-konsernin tietosuojaselosteiden sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Yllä kuvatun ohella Palveluntarjoaja jakaa Asiakkaan yksilöityjä henkilötietoja ainoastaan Pihlajalinna-konsernin sisällä ja vain Asiakkaalle suunnattujen palveluiden tuottamista varten.

5.3. Evästeet ja analytiikka

Palvelun käyttämisen yhteydessä Palveluntarjoaja voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja Palvelun käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista palveluihin liittyvistä tilastotiedoista, kuten evästekäytännöissä on kuvattu. Asiakkaalla on mahdollisuus antaa suostumus evästeiden (cookies) käyttöön muuttamalla Verkkopalvelun yksityisyysasetuksia tai selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Verkkopalvelun toiminnallisuuteen tai estää Palvelun käytön.

6. Hinnoittelu ja laskutus

Palvelun käyttöönotto ja käyttö on maksutonta pois lukien Terveyssovelluksessa tarjottava Chat-vastaanotto, joka voi olla maksullista asiointitavasta ja vastaanottajasta riippuen. Voimassa olevat hinnat ja hinnanmääräytymisperusteet ovat saatavilla Chat-vastaanoton käynnistämisen yhteydessä Terveyssovelluksessa sekä pihlajalinna.fi-sivustolla.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa hinnoitteluaan aika ajoin. Käyttämällä Terveyssovelluksen Chat-vastaanottoa Asiakas sitoutuu maksamaan hinnaston mukaiset maksut tai muutoin Käyttäjälle ilmoitetut maksut ja muut suoritteet. Asiakas ilmoittaa ymmärtävänsä, ettei Chat-vastaanottoa voi peruuttaa jälkikäteen ja käytetystä Chat-vastaanotosta on maksettava hinnaston mukainen hinta. Mikäli yksityisasioinnin veloitus Asiakkaan luottokortilta epäonnistuu, lähetetään etävastaanotosta paperilasku Asiakkaan kotiosoitteeseen. Käyttäjällä on yksinomainen vastuu Palvelun käytöstä hänelle aiheutuneista kustannuksista.

Jos Chat-vastaanotto kuuluu Asiakkaan työterveyssopimukseen, peritään käyntimaksu suoraan työnantajalta.

Jos Chat-vastaanotto kuuluu Asiakkaan julkisen terveydenhuollon palveluun, Chat-vastaanotto laskutetaan vastaavasti kuin julkisen terveydenhuollon toimipisteessä tapahtuva vastaanotto.

7. Reklamaatiot

Palvelu toimitetaan “sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, joka johtuu Palvelun käytöstä tai Palvelun käytön estymisestä. Vahingonkorvausta on vaadittava vuoden kuluessa siitä, kun Asiakas huomasi tai sen olisi pitänyt huomata vahinko. Mikäli Asiakas havaitsee Palvelussa esitetyissä tiedoissa virheitä, voi Asiakas tehdä oikaisupyynnön tai poistopyynnön.

8. Voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt ne sähköisesti. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen ja lopettaa Palvelun harkintansa mukaan kahden (2) kuukauden irtisanomisaikana. Irtisanomisesta ilmoitetaan Asiakkaalle Palvelussa tai kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi kuitenkin päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli Asiakas rikkoo näitä ehtoja olennaisella tavalla. Asiakas voi milloin tahansa päättää Palvelun käytön esimerkiksi poistamalla sovelluksen laitteeltaan, erillistä ilmoitusta ei edellytetä. Palvelun päättämisellä ei ole vaikutusta kuitenkaan mahdollisiin maksuihin tai muihin korvauksiin, joihin Asiakas on sitoutunut ennen Palvelun käytön päättämistä. Päättyminen ei vaikuta niihin ehtoihin, jotka ovat tarkoitettu säilymään voimassa päättymisestä huolimatta.

9. Muutokset

Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan Palvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä käyttöehtoja Palvelun kehittämiseksi ja muusta tarpeellisesta syystä. Palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksista palvelussa ja Asiakkaan tulee hyväksyä uudet ehdot sähköisesti jatkaakseen Palvelun käyttämistä. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Tällaiset muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

10. Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa kuin sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on osapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa.

11. Henkilötiedot

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön ja potilastietoja koskevien lakien mukaisesti, ml. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja potilassalaisuuden toteutumisesta potilas-/henkilötietojen käsittelyssä. Palveluun rekisteröityessä käyttäjätiedot kerätään asiakasrekisteriin.

Pihlajalinnan Asiakastietokannan tietosuojaseloste: https://www.pihlajalinna.fi/yleista/henkilotietojesi-kasittely/tietosuojaselosteet

Chat-palvelua käytettäessä terveydenhuollon ammattilainen tallentaa käyttäjätiedot ja käyttäjän antamat tiedot potilastietojärjestelmään, jonka tiedot ovat osa Pihlajalinnan tai hyvinvointialueen potilastietorekisteriä. Tietoja käytetään vain Potilastietorekisterissä määriteltyyn tarkoitukseen.

Palveluntarjoaja ei luovuta hallussaan olevia tietoja sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa. Palveluntarjoaja suojaa tiedot palveluissa asianmukaisesti.

Palvelusta ei voida siirtää tietoja muihin rekistereihin, kuten esimerkiksi potilasrekisteriin tai kolmansien osapuolten rekistereihin ilman Asiakkaan suostumusta. Palvelun kautta on mahdollista päivittää tietoja Palveluntarjoajan ja kolmansien osapuolien rekistereihin Palvelun, Palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöjen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mahdollistamassa laajuudessa. Esimerkiksi Asiakkaan Palvelun kautta ilmoittamat muutokset omissa yhteystiedoissaan tai suostumuksissa voidaan tallentaa myös Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Käyttäjän tulee itse huolehtia siitä, että hän kertoo Palveluntarjoajan terveydenhuollon ammattilaisille sairauksistaan, allergioistaan, vammoistaan ja muista vastaavista hoitoon mahdollisesti liittyvistä seikoista.

12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet viime kädessä Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme auttaa vuorokauden ympäri.

Puhelun ja jonotuksen hinta mpm/pvm.*

Mielen huoli -linja

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu on avoinna arkisin 8-18 ilman ajanvarausta.

Puhelun ja jonotuksen hinta mpm/pvm.*

Asiakaspalvelu-chat avoinna arkisin klo 8-16.