12.3.2018 Pihlajalinna köper sjuk- och hälsovårdsföretaget Doctagon Ab

Pihlajalinna som är en av de största aktörerna inom social-, hälso- och sjukvården i Finland förvärvar Doctagons samtliga aktier av Doctagons nuvarande ägare. Företagsförvärvet genomförs genom riktad aktieemission av nya Pihlajalinnas aktier till Doctagons ägare.

Doctagon är ett finländskt tillväxtföretag inom hälso- och sjukvården. Företaget erbjuder läkartjänster till privatpersoner, företagshälsovård till företag, personaltjänster samt läkar- och konsulttjänster till den offentliga sektorn. Doctagon har gjort stora satsningar på digitala tjänster och distanstjänster. Företaget har två läkarstationer, som är belägna i Helsingfors och i Åbo.

”Doctagon är ett utmärkt tillägg till Pihlajalinnas verksamhet. Nyttan av ansvarsläkarmodellen för kommunerna är väl dokumenterad. Ansvarsläkarmodellen medför en klar konkurrensfördel för Pihlajalinna och tjänsten har en stor expansionspotential”, säger Pihlajalinnas verkställande direktör Joni Aaltonen. ”Doctagon är även en betydande aktör i de tvåspråkiga regionerna.”

”Doctagon har alltid värderat vårdkvalitet, samarbete och innovativa lösningar högt. Vi är övertygade om att våra värderingar kommer att förvaltas och utvecklas väl som om del av Pihlajalinna. Doctagons tidigare ägare och ledningen kommer att fortsätta arbeta aktivt för ett bredare samarbete med offentliga sektorn och utveckla tjänsterna inom de tvåspråkiga regionerna i Finland”, säger Doctagons verkställande direktör Stefan Wentjärvi.

Pihlajalinna har totalt ca 80 privata läkarcentraler, sjukhus, tandkliniker och boendeenheter runtom i Finland. Dessutom producerar Pihlajalinna social- och sjukvårdstjänster för ca 70 000 invånare i nio kommuner som har utlokaliserat sin social- och hälsovårdsverksamhet till Pihlajalinna. Pihlajalinna har ca 4800 anställda och nästan 1000 yrkesutövare.

Pihlajalinna har verksamhet enbart i Finland och betalar alla sina skatter i Finland. Bolagets huvudkontor är i Tammerfors. Bolaget är listat på Helsingforsbörsen och ca 90 procent av aktierna är i inhemsk ägo. Pihlajalinnas omsättning var år 2017 424 miljoner euro. Doctagons omsättning var ca 17 miljoner euro vid den senaste avslutade räkenskapsperioden 30.9.2017.

I den riktade aktieemissionen erbjöds 2 006 989 nya aktier att tecknas till ett aktiepris på 15,00 euro. Aktiemängden motsvarar ca tio procent av Pihlajalinnas Abp samtliga aktier innan den riktade nyemissionen.

Ytterligare information:
Joni Aaltonen, verkställande direktör, Pihlajalinna Abp, 040 524 7270
Stefan Wentjärvi, verkställande direktör, Doctagon Ab, 040 844 2066