4.12.2017 Pihlajalinna förvärvar Pargas Läkarcentral

Pihlajalinna har förvärvat Pargas Läkarcentral Ab av Skärgårdsdoktorn Ab.

Pargas Läkarcentral blir en del av Pihlajalinnas läkarcentralkedja. Läkarcentralen betjänar även i fortsättningen sina kunder på både svenska och finska och behåller sin goda lokalkännedom. Skärgårdsdoktorn Ab:s läkarbåtstjänst i Skärgårdshavet kommer fortsättningsvis att arbeta i nära samarbete med Pihlajalinnas läkarcentraler i Pargas och Åbo.

I årsskiftet öppnar Pihlajalinna en läkarcentral med full service och ett sjukhus i Åbo. Samarbetet med Åbo kommer ytterligare att förbättra serviceutbudet i Pargas. Till exempel har kunderna även i fortsättningen en bred tillgång till läkare inom specialområden.

Pargas Läkarcentral grundades 1985 och har sin verksamhet i centrala Pargas. Centralen erbjuder läkarstations- och företagshälsovårdstjänster och har kustlandet i Åboregionen som sitt verksamhetsområde.

Pihlajalinna tillhör de ledande producenterna av social- och hälsovårdstjänster i Finland. Bolagets hemort är Tammerfors och det betalar alla sina skatter till Finland. Pihlajalinna är ett börsnoterat bolag som är till största delen, cirka 90 procent, i finländsk ägo.