3.5.2019 Pihlajalinna öppnar en läkarcentral i Vasa

Pihlajalinna expanderas till landskapscentrumen inom de kommande åren enligt sin strategi. Nu är det Vasas tur, där en läkarcentral öppnas i maj-juni. Pihlajalinna är en av Finlands största producent av social- och hälsovårdstjänster.

–Vi har redan annan verksamhet i Vasa och dess närområde, så att öppna en läkarcentral är ett naturligt steg, berättar Pihlajalinna Österbottens affärsdirektör Tero Järvinen.

Läkarcentralen är belägen i Stenhaga i Vasa, på Glimmergränden 1. Utrymmena renoveras för närvarande.

–I början erbjuder läkarcentralen allmän- och arbetshälsoläkartjänster samt tjänster hos specialiserade läkare, såsom ortoped. Syftet är att utvidga på utbudet av tjänster hos specialiserade läkare. Vi rekryterar som bäst läkare och annan personal, berättar Järvinen.

Pihlajalinna har också två idrottscentraler i Vasa när Fit1-kedjans två idrottssalar blir en del av koncernen i samband med företagsköpet.

–Idrottscentralerna stöder Pihlajalinnas förebyggande verksamhet inom arbetshälsovården och kundernas rehabilitering från åtgärder vid den specialiserade sjukvården utmärkt i området, konstaterar Järvinen.

Pihlajalinna har ett läkarcentral-sjukhus och en tandklinik i Seinäjoki som öppnades för ett år sen, en läkarcentral i Jakobstad samt företagshälsovårdscentraler i Laihela, Pedersöre, i området Kuusiokunta där också Finlands största utkontraktering av social- och hälsovårdstjänster Kuusiolinna Terveys är belägen. Laihian Hyvinvointi som ägs av Pihlajalinna och Laihela kommun producerar boendeservice i Laihela. Därtill producerar Pihlajalinna till exempel ansvarsläkartjänster i kommuner i Kust-Österbotten.

Tilläggsuppgifter
Tero Järvinen, affärsverksamhetsdirektör, Österbotten, Pihlajalinna, 040 653 3359

Pihlajalinnas uppgift är att hjälpa finländare att leva bättre liv. Koncernen erbjuder högklassiga social-, hälso- och välfärdstjänster vid läkarcentraler, sjukhus, tandkliniker, boendeservice och idrottscentraler runt omkring Finland. Pihlajalinna är till 94 % i inhemsk ägo och betalar alla sina skatter till Finland.