26.3.2019 Ansvarsläkartjänsten fortsätter i Kust-Österbottens kommuner

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5) konkurrensutsatte vid årsskiftet ansvarsläkartjänsterna för seniorer. Tjänsten har funnits i området allt sedan 2010 och konkurrensutsättningen som nu genomförs är den fjärde i sitt slag. Som tjänsteproducent i området fortsätter välbekanta Pihlajalinna (tidigare Doctagon).

Ansvarsläkarmodellen har kvalitetsbelönats av Läkarförbundet och K5 har varit med om att utveckla modellen för seniorer. Tjänsten utnyttjas för tillfället i fler än 60 kommuner. I Österbotten omfattar modellen även klienter i Vasa, Jakobstad och Vörå, utöver i K5-området.

Den nu konkurrensutsatta helheten omfattar hemvård och ansvarsläkartjänster för enheter för intensifierat serviceboende, distansläkarstöd för vårdavdelningar utanför tjänstetid, distansläkarstöd för minnesdiagnostik och specialistläkartjänster för den lokala geriatriska polikliniken. Avtalet ingicks för 36 månader och det är möjligt att förlänga det med en option om 12 månader. Det nya avtalet gör det möjligt att utvidga ansvarsläkartjänsten till hemvården och enheter för serviceboende där tjänsten hittills inte har varit i bruk.

”Vi är mycket nöjda med att vi fick konkurrensutsättningen i mål och att vi kan fortsätta köpa tjänsterna av välbekanta samarbetspartner. Det är mycket viktigt att läkartjänsterna som tillhandahålls seniorer är fortgående och dessutom behöver vi en aktör som också kan erbjuda tjänster på svenska 24/7”, konstaterar K5 samkommunens ledande läkare Peter Riddar. Han fortsätter: ”Vårt mål är att köpa genomslagskraftiga och högklassiga läkartjänster för seniorer, enbart ett förmånligt pris är inte en urvalsgrund i konkurrensutsättningen”.

Direktören för Pihlajalinnas enhet för distansmedicin Atte Niittylä: ”K5 samkommunen har haft en betydande roll i utvecklingen av Ansvarsläkarmodellen så det är mycket viktigt för oss att vi får fortsätta producera tjänster i området. Vi har satsat på ett nytt joursystem så att vi i fortsättningen bättre kan betjäna de svenskspråkiga områdena och tillgängligheten till läkare i akuta situationer. Dessutom får de erfarna läkarna som har arbetat i området fortsätta sitt goda arbete i enheterna och inom hemvården.”

Mer information ger:
Peter Riddar, ledande läkare, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5), 040 5508 141, [email protected]
Atte Niittylä, direktör, distansmedicin, Pihlajalinna, 050 323 8047, [email protected]

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5) ordnar social- och primärhälsovård i kommunerna Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. K5 producerar därtill psykosociala och regionala tjänster och ordnar integrationsverksamhet i samarbetsområdet. Till samkommunen hör även medlemskommunernas landsbygdsförvaltningar.