19.10.2020 Heli Silomäki blir VD för Kristinestads och Pihlajalinnas samföretag

Heli Silomäki har valts till VD för Kristinestads och Pihlajalinnas samföretag som producerar social- och hälsovårdstjänster. Silomäki är född 1976 och hemma från Kauhajoki. Valet gjordes av samföretagets styrelse, till vilken hör representanter från Kristinestad och Pihlajalinna.

För närvarande jobbar Silomäki på FCG Konsultering Ab som specialist inom kommunal ekonomi. Innan dess har hon bl.a. arbetat med liknande uppgifter på Perlacon Oy samt som ekonomichef på Kauhajoki stad. Till sin utbildning är Silomäki tradenom inom ekonomiförvaltning. Hon blir klar med sin examen inom företagsekonomi på masternivå i år.

“Heli Silomäki övertygade oss med sitt kunnande om kommunal ekonomi. Hon har erfarenhet av olika servicestrukturprojekt och reformer av servicenätverk inom social- och hälsovården. Jag hälsar Heli varmt välkommen att bygga effektiva social- och hälsovårdstjänster tillsammans med oss”, säger Pihlajalinnas operativa direktör Teija Kulmala.

I slutet av förra året valde Kristinestad Pihlajalinna till tjänsteleverantör av partiellt utlagda social- och hälsovårdstjänster. De tjänster som läggs ut omfattar läkarmottagning, tandvården, rehabiliteringsavdelningen, rådgivningen och fysioterapin. Utläggningen genomförs med en samföretagsmodell. Tjänsteproduktionen inleds 1.1.2021.