9.12.2020 Kristinestads, Vasa sjukvårdsdistrikts och Pihlajalinnas samföretag har fått namnet Bottenhavets Hälsa

Kristinestads, Vasa sjukvårdsdistrikts och Pihlajalinnas samföretag har fått namnet Bottenhavets Hälsa – Selkämeren Terveys. Samföretagets styrelse fattade beslut om namnet på sitt möte på tisdag 8.12.2020.

Från och med 1.1.2021 producerar Bottenhavets Hälsa i enlighet med avtalet om utkontraktering social- och hälsovårds-tjänster i Kristinestad. De utkontrakterade tjänsterna omfattar läkarmottagning, tandvård, rehabiliteringsavdelning, rådgivning och fysioterapi. Heli Silomäki är VD för företaget.

Trots att tjänsteleverantören byts i början av året, finns tjänsterna kvar i bekanta utrymmen. Också telefonnumren och öppethållningstiderna är samma som tidigare.

Ytterliga information:
VD Heli Silomäki, Bottenhavets Hälsa − Selkämeren Terveys
tel 050 370 1778