Ann Aller — Pihlajalinna

Ann Aller

Memory nurse
Nurse

  

Sairaanhoitajan työn lisäksi teen muistitutkimuksia (Cerad, MMSE,CDR, TMT), ohjeistan ja neuvon myös muissa muistiongelmiin liittyvissä asioissa. Muistiongelmiin voi olla monta syytä ja selvittelyyn tarvitaan eri alojen ammattilaisia. Teen tiiviisti yhteistyötä geriatrien kanssa ja olen tarvittaessa mukana koko tutkimuspolun ajan. Mikäli vapaata sopivaa aikaa ei ole saatavilla, olethan yhteydessä ajanvaraukseen.

Förutom sjukskötar jobbet gör jag även minnesundersökningar (Cerad, MMSE, CDR, TMT), informerar och ger råd även i andra ärenden i samband med minnesproblem. Det kan finnas många olika orsaker till minnesproblemen och för att utreda dessa behövs det yrkesmänniskor från olika områden. Jag arbetar tätt tillsammans med geriatrikerna och är vid behov med under hela undersökningsprocessen. Ta kontakt per telefon om det finns en ledig tid som passar på nätbokningen.  

Specialisations and tasks:

Registered nurse

Memory nurse

Child patients:
I treat child patients