Laura Koistinen-Mäkelä — Pihlajalinna

Laura Koistinen-Mäkelä

Geriatrician

Olen geriatrian erikoislääkäri. Minulla on monipuolinen kokemus toimintakyvyltään hyvinkin erilaisten ikääntyneiden potilaiden hoidosta. Minun puoleeni voi kääntyä erityisesti tarvittaessa ikääntyneelle potilaalle kokonaisvaltaista arviota lääkitysarvioineen, muistisairautta epäiltäessä tai sen hoidossa esille nousevissa ongelmissa. Lisäksi ikääntyneiden tyypilliset oireet kuten liikuntakyvyn heikkenemä ja huimaus kuuluvat erikoisalani osaamisalueeseen. Muistisairaiden käyttäytymisen haasteet kuuluvat erityisiin mielenkiintoni kohteisiin ja lisäkouluttaudunkin parhaillaan juuri geropsykiatriaan. Usein pystyn auttamaan myös muissa ikääntyneiden psykiatrisissa ongelmissa. Olen tottunut hoitamaan monisairaita potilaita kokonaisvaltaisesti. Omaishoitajat ja heidän jaksamisensa tukeminen sekä omaishoidettavat ovat myös lähellä sydäntäni. Teen edunvalvontalausuntoja, B-lausuntoja, C-lausuntoja, ajokorttitarkastuksia ja joitakin pientoimenpiteitä. Geriatriassa ja geropsykiatriassa mielestäni parasta on moniulotteisuus ja potilaiden kiehtovat elämänkokemukset.

Specialisations and tasks:

Specialist in geriatrics

Child patients:
I do not treat child patients
Languages:
Finnish, English
Locations:

Pihlajalinna Salo

Helsingintie 14, 24100 Salo

Pihlajalinna Turku Keskusta

Yliopistonkatu 29 B, 20100 Turku