Susanna Riihimaa — Pihlajalinna

Susanna Riihimaa

Geriatrician
Neurologist

Olen geriatrian ja neurologian erikoislääkäri. Erityisosaamistani ovat mm. muistioireiden arviointi, ikäihmisten Parkinsonin taudin hoito sekä kaatumistaipumuksen taustatekijöiden selvittely . Ikääntymisen myötä usein mahdolliset lääkehoidon haitat lisääntyvät, lääkkeiden vaikutukset voimistuvat sekä tietysti hoidon tavoitteetkin voivat muuttua. Lääkehoitoa tulisi arvioida säännöllisesti. Muistioireiden taustalla ei aina ole varsinainen etenevä muistisairaus vaan esimerkiksi potilaalle sopimaton lääkitys tai masennus, jolloin hoidolla/lääkehoidon optimoinnilla voidaan saavuttaa helpotusta potilaan muistioireisiin. Ja varsinaisessa muistisairaudessakin varhaisella hoidolla voidaan saavuttaa pidempi toimintakykyinen (laadukkaampi) aika. Potilaideni kohdalla pyrinkin aina arvioimaan kokonaistilannetta yksilöllisesti ottaen huomioon mm. lääkehoidon turvallisuuden ja hoitopäätöksissäni kiinnitän erityistä huomiota elämänlaadullisiin seikkoihin. Teen myös ikäihmisten ajoterveysarvioita (laaja ajokorttitodistus) ja muita lausuntoja (mm. C-lausunto eläkkeensaajan hoitotukea varten, voidaan hakea kun arjessa on säännöllistä tuen tarvetta (tarkemmat tuen myöntämiskriteerit käyvät esiin Kelan sivuilta)).


Hoidan myös yleisneurologisia aikuispotilaita (migreeni, päänsärky, huimaus, puuduttelu, Parkinsonin tauti, aivoverenkiertohäiriöt).

Specialisations and tasks:

Specialist in geriatrics

Specialist in neurology

Child patients:
I do not treat child patients
Languages:
Finnish