Tiina Semilä — Pihlajalinna

Tiina Semilä

Lyhytterapeutti
Pihlajalinna of the Mind
Psychiatric nurse
Sleep coach
Worry in Mind nurse

Mielen hyvinvointi on tärkeä osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja lyhytterapian avulla tuota hyvinvointia voidaan edistää. Lyhytterapia on oivallinen keino omien arvojen pohtimiseksi, uuden suunnan löytämiseksi tai nykytilanteen ymmärtämiseksi. Lähestymistapani erilaisten pulmien käsittelyyn on integratiivinen, eli hyödynnän osaamistani monipuolisesti erilaisia (kognitiivisen) työskentelyn keinoja, esim. hyväksymis- ja omistautumisterapiaa ja skeematerapiaa käyttäen. 

Olen sairaanhoitaja, ja työskennellyt monipuolisesti psykiatrialla (nuorten ja aikuisten yksiköissä, akuuttityössä ja kuntoutuksessa) sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Olen opiskellut työn ohessa Mindfulness-tunnetaitovalmentajaksi ja v. 2023 valmistun kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi. Keväällä 2023 olen valmistunut myös (CBT-I) unettomuusterapeutiksi. Olen tehnyt aktiivisesti lyhytterapioita jo parin vuoden ajan erilaisiin tarpeisiin kuten uupumukseen, ahdistukseen ja masennukseen. 

Jos koet tarvitsevasi apua terapeuttiseen työskentelyyn tai vaikka stressinhallinta- ja tunnetaitovalmennusta, varaa ihmeessä aika. Myös lyhyet, 1-3 tapaamiskertaa sisältävät kontaktit voivat auttaa sinua eteenpäin. Hoidan myös unettomuus-asioita ja teen ADHD-tutkimuksia. 

Tapaamiset kanssani tapahtuu etänä, joko videoyhteydellä tai puhelimitse. 

ADHD-ajanvaraukset hoidetaan Mielen huoli -linjan kautta puh. 010312023 

Specialisations and tasks:

Bachelor of Health Care (Nursing)

Psychiatric nurse

The Worry in Mind Nurse

Sleep coach

Child patients:
I do not treat child patients
Languages:
Finnish, English
Locations:

Remote appointment