Työterveyden laskutus

Hyvä työterveysasiakkaamme,

Työterveyspalvelut laskutetaan jokaisen kuukauden lopussa. Laskutuskausi päättyy laskutusta edeltävänä päivänä, jolloin kuukauden viimeisten päivien työterveyskäynnit laskutetaan seuraavan kuun laskutuksen yhteydessä. Työterveyslasku saattaa sisältää myös muita tapahtumia aikaisemmilta kuukausilta esimerkiksi alihankintojen laskutuksen tai vakuutusyhtiön hylkäyspäätösten vuoksi.

Lasku ja laskun liitteet toimitetaan aina erikseen. Liitteiden avaamiseksi tarvitaan salasana, joka toimitetaan ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Emme voi lähettää salasanaa organisaation yleiseen sähköpostiosoitteiseen tietosuojavaatimusten vuoksi. Salasanan sisältävä sähköposti lähetetään työterveyden sopimushallintotiimistä osoitteesta [email protected]. Liitteet avataan joka kuukausi samalla salasanalla.

Saamme usein kyselyitä liittyen työterveyslaskujen liitteiden sisältöön ja tarkkuuteen. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista määrittää potilastiedot yksiselitteisesti salassa pidettäviksi. Näin ollen työterveyspalveluiden käyttäjäkohtaista tietoa laskujen liitteillä emme voi näyttää. Erittelyt ovat aina ryhmätason tietoa.

Laskutuksen oikeellisuuden varmistamiseksi voimme liittää laskuun erillisen nimilistan niistä yrityksen työntekijöistä, jotka ovat laskutusjaksolla käyttäneet työterveyshuollon palveluja ja erillisen lukumääräisen listauksen toimenpiteistä, joita laskutusjaksolla on tehty (esim. 5 kpl toimenpiteitä tai tyyppitietoina lääkärikäynti- tai laboratoriokäyntilukumäärät). Toimenpidetiedot eivät saa olla yhdistettävissä tiettyyn työntekijään. Erittely laskutuskoodeittain voidaan täten toimittaa vain niihin yrityksiin, joissa työtekijöitä on vähintään 10.

Lisätietoja
-Tuotettua työterveyspalvelua koskevista asioista organisaationne nimetyltä työterveyshoitajalta ([email protected])
-Laskun sisällöstä sähköpostitse [email protected] tai puh. 010 312 090 (avoinna ma–to klo 9–13).
-Laskun maksamisesta Ropo Oy www.ropo.fi, puh. 017 366 7041 (avoinna ma–pe klo 8–20 sekä la klo 10–15).

Lähteet
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
Potilastietorekisterin tietosuojaseloste | Henkilötietojesi käsittely | Yleistä | Pihlajalinna
Terveydentilatiedot - Tyosuojelu.fi - Työsuojeluhallinto

Pihlajalinna Työterveys
Työterveyden sopimushallinto ja -laskutus