Tyytyväiset asiakkaamme kertovat

Pihlajalinna Työterveydellä on tyytyväisiä asiakkaita.

Silta valitsi Pihlajalinna toistamiseen työterveyden yhteistyökumppaniksi

Silta, johtava henkilöstön ja palkkapalvelun asiantuntija, ja Pihlajalinna ovat toistamiseen sopineet kumppanuudesta työterveyshuollon palveluiden osalta. Silta on ollut Pihlajalinna-konsernin asiakas jo muutaman vuoden ajan ja yhteistyö on sujunut hyvin. Tärkeimmiksi valintakriteereiksi nousivat nyt kumppanin kotimaisuus sekä aito tahtotila kehittää Sillan omaa liiketoimintaa. Painopiste työterveyspalveluissa on erityisesti ennakoivassa työterveyshuollossa.

”Silta on aito kumppani omille asiakkailleen, ja edellytämme omilta palveluntoimittajiltamme samanlaista sitoutumista ja toiminnan aktiivista kehittämistä. Pihlajalinnan kanssa olemme hioneet yhteistyömallejamme ja olemmekin iloisia, että yhteistyö jatkuu edelleen. Meidän oman henkilöstön nk. työntekijäkokemus on ollut jatkuvasti hyvällä tasolla, joten tämä on hyvä uutinen myös meidän ihmisille. Pihlajalinnan kasvun myötä uskomme, että yhteistyö tulee parantamaan entisestään siltalaisten terveyttä”, Sillan henkilöstöjohtaja Jaana Hagelin kommentoi.

”Silta on yrityksenä halunnut panostaa ennaltaehkäisevään työterveyspalveluun ja sairauspoissaolojen hallintaan. Nämä ovat myös Pihlajalinnan työterveyspalvelujen kulmakivet. Tarjoamme tietysti myös muut työterveyspalvelut nopeasti ja vaikuttavasti. Olemme iloisia siitä, että Silta haluaa jatkaa tätä työtä Pihlajalinnan kanssa. Tyytyväinen asiakas ja hyvinvoiva yritys on tärkein tavoitteemme”, sanoo Pihlajalinnan työterveyspalvelujen asiakkuusjohtaja Niina Karhela.

Silta käyttää Pihlajalinnan työterveyspalveluja Helsingissä, Tampereella ja Pieksämäellä.

Fresh Servant – läsnäolon kautta nopeaa palvelua

Fresh Servant on 1995 perustettu Pietarsaarelainen hedelmiin ja vihanneksiin erikoistunut yritys. Yritys on kuluttajapakattujen salaattien markkinajohtaja.

Välitön suhde ja luottamus lähti rakentumaan aloituspalvelun kautta ja Pihlajalinnan läsnäolo Fresh Servantin tiloissa paransi työterveyspalveluiden saatavuutta ja nopeutti asiointia. Palvelu on myös kohdentunut yhdessä sovittuihin asioihin, ja meidän rekrytointiprosessikin on parantunut terveysasioiden osalta.

Paula Bodbacka, henkilöstöpäällikkö, Fresh Servant

Varusteleka – arvopohjaista yhteistyötä

Varusteleka on 2003 perustettu armeijatavaran erikoisliike. Se on alansa suurimpia yrityksiä niin Suomessa kuin Euroopassakin.

“Kilpailutettiin työterveyspalvelut. Vaatimukseksi otettiin, että firma maksaa veronsa ihan samalla tavalla Suomeen kuin Varustelekakin. Kas kummaa, kun entinen palveluntarjoaja jäi heti pois vaihtoehdoista.”

Varustelekan Facebookissa 4.3.2016

“Meidän porukkaan teki hyvän vaikutuksen, kun työterveystiimi tuli kokonaisuudessaan paikan päälle tutustumaan meihin ja esittelemään itsensä. Ergonomiaselvityskin ja -neuvonta oli sangen seikkaperäinen ja jokainen työpiste käytiin huolella läpi.”

Eric Andersson, henkilöstöpäällikkö, Varusteleka

Autotalo Laakkosella panostetaan työergonomiaan

Laakkonen-konserni on vuonna 1960 perustettu Suomen suurin autojen vähittäismyyntiketju.

Toteutimme Autotalo Laakkosen kanssa kaksivuotisen Tule Kuntoon -hankkeen. Malli perustuu tuki- ja liikuntaelinvaivojen yksilöllisten riskitekijöiden ja juurisyiden tunnistamiseen sekä niihin vaikuttamiseen.

“Tietoisuus ja innostus asiasta ovat kasvaneet merkittävästi. Samoin tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvat poissaolot ovat vuosi vuodelta vähentyneet ja työntekijämme tuntuvat jaksavan nyt paremmin. Tavoitteenamme on jatkaa hanketta seurannan avulla. Monet seikat ovat pieniä käytännön asioita, joilla on iso merkitys vuosien saatossa.”

Lotta Naumanen, henkilöstön kehittämispäällikkö, Autotalo Laakkonen

A-Insinöörit – optimointihankkeella tuloksia

A-Insinöörit on vuonna 1959 perustettu rakennuttamisen, rakennesuunnittelun, infrasuunnittelun sekä kallio- ja ympäristösuunnittelun suunnannäyttäjä.

A-Insinöörit on ollut asiakkaanamme jo 30 vuotta. Pari vuotta sitten käynnistettiin työterveysyhteistyön optimointihanke, jonka avulla pyrittiin tunnistamaan organisaation keskeisimmät liiketoimintaa ja hyvinvointia tukevat työterveyspalvelut.

“Pyrimme toteuttamaan tätäkin kautta arvoamme ”Yhdessä paremmin”. Tavoitteena on siirtää yhteistyössä työterveyden kanssa työterveyden painopistettä entistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan ja yhdessä toimimiseen. Keskeisimpinä tuloksina ovat olleet mm. raportoinnin kehittäminen, vaikuttavuuden lisääminen ja syväluotaavat analyysit, esimerkiksi henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen suhteen.”

Katriina Hälikkä, henkilöstöjohtaja, A-Insinöörit

John Deere panostaa työkyvyn ylläpitoon

John Deere on vuonna 1827 perustettu suomalainen metsätyökoneita valmistava yritys. Deere & Company kuuluu nykyisin maailman arvostetuimpien yritysten joukkoon.

“Haluamme olla yksi maailman hyvinvoivimmista ja turvallisimmista työyhteisöistä. Tarjoamme yhdessä työterveyskumppanin kanssa työntekijöillemme työkaluja oman kokonaishyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitoon. Työterveyshoitajat ja -lääkärit tuntevat henkilöstömme sekä tarpeemme työkyvyn ja hyvinvoinnin tukemiselle. On erittäin tärkeää, että saamme asiantuntevaa ja aidosti välittävää työterveyspalvelua, mitattavin tuloksin. Työterveyden merkitys varsinkin ennaltaehkäisevässä toiminnassa on erityisen tärkeää.”

“John Deeren esimiehet on valmennettu huomioimaan työkyvyn ylläpitämiseen vaikuttavat tekijät ja toimimaan tarvittaessa henkilöstön työkyvyn varmistamiseksi ja edistämiseksi. Yhtiöllä on kunnianhimoinen missio toimia kansainvälisellä tasolla esimerkkinä hyvinvoivasta ja turvallisesta työyhteisöstä.”

Marja Tähkänen, John Deere Forestry Oy, HR manager

Työterveyspalvelu on Gronlundille kilpailuetu

Gronlund Palvelut on yli 100 siivous- ja tukipalveluiden ammattilaista työllistävä siivousyritys, joka on toiminut Pirkanmaan seudulla jo 25 vuoden ajan.

Siivous- ja tukipalveluita tuottava tamperelainen Gronlund Palvelut Oy on ollut työterveyspalveluasiakkaanamme jo vuodesta 2009. Yhteistyö on tiivistä ja aktiivista. Yrityksen työterveysasioita hoitaa oma tiimi, joka tuntee asiakkaansa henkilöstön ja sen haasteet.

“Oma työterveystiimi on meille supertärkeä. Meille tutut ihmiset ovat aidosti meidän asiallamme, kiinnostuneita kuulemaan ja kuuntelemaan meidän tarpeitamme. Vuorovaikutus meidän ja työterveystiimin välillä on jatkuvaa ja mutkatonta. Olemme yhteisellä asialla, sillä meidän molempien tavoitteemme on ylläpitää työntekijöidemme työkykyä ja –hyvinvointia.”

“Meille on selkeä kilpailuetu, että panostamme työterveyspalveluihin. Työntekijämme voivat hyvin ja viihtyvät työssään.”

Tiina Holopainen, toimitusjohtaja, Gronlund Palvelut Oy

Työkyvyn tukemisen mallilla huikea säästö Coxalle

Toteutimme tamperelaisen tekonivelsairaala Coxan kanssa henkilöstön työkyvyn tukemiseen tähtäävän varhaisen tuen mallin kehittämisprojektin.

Projekti ja sen tulokset vahvistivat erinomaisesti Coxan toimintaa ja toimivat hyvänä pohjana Coxan hakiessa työkykyjohtamisen sertifikaattia. Projektin myötä sairauspoissaolot vähenivät vuoden aikana merkittävästi, yli 550 päivän verran.

“Toteuttamamme projekti ja sen tulokset vahvistivat erinomaisesti Coxan toimintaa – saavutimme heti mittavia tuloksia. Työterveyshuollon asiantuntijuudella, perehtyneisyydellä ja aktiivisuudella on kumppaninamme merkittävä rooli työterveysasioissa. Viime kädessä työterveyskustannukset näkyvät positiivisesti tuloksessamme.”

Tuula Rantala, hoitotyön johtaja, Tekonivelsairaala Coxa