Vakuutustapahtumia

Työtapaturma

Työtapaturma on äkillinen, odottamaton, ulkoisten tekijöiden aiheuttama ja työntekijän loukkaantumiseen johtava tapahtuma työssä. Työtapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut omaan työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla kotoa työhön ja päinvastoin tai työnantajan määräämän työ- tai asiointimatkan aikana. Jos sinulle sattuu työtapaturma, ilmoita siitä heti työnantajallesi tai lähimmälle esimiehellesi, jonka jälkeen korvauksen hakuprosessi käynnistyy. Apua löydät myös vakuutusyhtiön asiakaspalvelusta.

Kuntoutuksessa ja työhön paluussa voit saada apua työmestarilta. Tutustu Pihlajalinnan Työmestarit-palveluun.

Liikennevahinko

Liikennevahingossa on mukana ainakin yksi moottoriajoneuvo. Liikennevahingossa korvaaja voi olla liikennevahingon aiheuttajan vakuutusyhtiö tai työmatkalla sattuessa työtapaturmavakuutus. Vakuutusyhtiöt alkavat käsitellä tapaturmaa välittömästi, mutta tapaturmailmoitus on tehtävä ennen korvauspäätöksen saamista.

Jos liikennevahingolla on vaikutusta työelämään, voit saada tukea työmestarilta. Lue lisää Pihlajalinnan työmestareista

Vapaa-ajan tapaturma

Vapaa-ajanvahingot ovat odottamattomia, usein ulkoisten tekijöiden aiheuttamia. Vapaa-ajan tapaturmiksi voidaan lukea myös urheilussa tapahtuneet tapaturmat, jotka kuuluvat lajiliiton lisenssivakuutuksen piiriin kuuluviksi.

Sairauskuluvakuutus

Sairauskuluvakuutus on turvanasi, jos sairastut. Sairauskuluvakuutusten sisällöt, korvauksien laajuudet ja vakuutusehdot vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Myös työnantajasi on voinut vakuuttaa sinut vapaaehtoisella sairauskuluvakuutuksella. Sairauden kohdatessa autamme sinua selvittämään vakuutusturvasi kattavuutta hoidon kustannusten järjestämiseen.

Matkustajavakuutus

Ulkomailla hoito voi olla kallista ja vieraassa maassa on hankalaa järjestää käytännön asioita. Matkustajavakuutus auttaa matkalla sattuneissa tapaturmissa- ja äkillisissä sairaustapauksissa. Useammilla vakuutusyhtiöillä on ulkomailla eri yhteistyökumppaneita ja nämä on hyvä selvittää ennen matkalle lähtöä äkillisten tilanteiden varalle. Hoitoa voi usein jatkaa Suomessa matkalta palattua matkustajavakuutuksen turvatessa kuluja.

Kela-korvaukset

Kela korvaa useimmille Suomessa asuville osan yksityislääkärin palkkioista, tutkimuksesta ja hoidosta. Lisäksi voit saada korvauksen matkoista sairaanhoitoon sekä lääkärin määräämistä lääkkeistä. Kela-korvaukset liittyvät vapaaehtoisiin vakuutuksiin. Lakisääteisistä vakuutuksista ei myönnetä Kela-korvauksia. Voit hakea myös sairauspäivärahaa työkyvyttömyysajaltasi.