Alaikäisen puolesta asiointi vastaanotolla

Terveydenhuollon ammattilainen arvioi vastaanottokäynnin yhteydessä, voiko alaikäinen asioida itsenäisesti vai tuleeko hoidon tapahtua yhdessä huoltajan kanssa.

Alaikäisen puolesta asioinnissa terveydenhuollon ammattilainen arvioi ja kirjaa alaikäisen lapsen päätöskyvyn hoitoon liittyvissä asioissa jokaisen vastaanottokäynnin yhteydessä. Ammattilaisen tekemään arvioon vaikuttaa alaikäisen ikä, kehitys ja hoidettava asia. Arvio voi muuttua eri käyntien välillä.

Jos terveydenhuollon ammattilainen on arvioinut alaikäisen lapsen olevan päätöskykyinen, tällöin hoito tapahtuu yhteistyössä hänen kanssaan. Ammattilainen kysyy alaikäiseltä vastaanotolla, saavatko huoltajat nähdä hänen käyntiinsä tai hoitojaksoonsa liittyviä tietoja. Tällöin alaikäinen voi päättää, näkyykö hoitotiedot huoltajille vai ei.

Jos terveydenhuollon ammattilainen on puolestaan arvioinut, ettei alaikäinen ole päätöskykyinen, tällöin hoitotiedot näkyvät vanhemmille, vaikka alaikäinen kieltäisi asian. Tällöin häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä huoltajien kanssa.

Alaikäisen terveystietojen näkyvyys huoltajalle päätöskyvyn arvioinnin mukaisesti 5.9. 2023 alkaen

Alaikäisen tiedot näkyvät Omakannassa, jos

  • alaikäinen on päätöskykyinen ja hän sallii tietojensa näkymisen huoltajalle
  • alaikäinen ei ole päätöskykyinen, jolloin huoltaja hoitaa hänen asioitaan.

Alaikäisen tiedot eivät näy Omakannassa, jos

  • alaikäinen on päätöskykyinen ja kieltää tietojensa näkymisen huoltajalle
  • alaikäisen päätöskyky ei ole tiedossa.

Ajanvaraus alaikäisen asioinnille

Alaikäisen itsenäiselle asioinnille Pihlajalinnassa ei ole ikärajaa.

Alaikäinen pystyy varaamaan aikaa Pihlajalinnasta puhelimitse numerosta 010 312 010 tai verkkoajanvarauksesta.

Verkkoajanvaraus edellyttää tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli alaikäinen ei halua, että huoltajat saavat tietoa hänen varaamastaan ajasta, tulee aika tulee varata puhelinajanvarauksesta ja ilmoittaa, ettei halua ajanvaraustiedon tulevan huoltajien tietoon.

Maksaminen ja lasku

Vastaanotto- tai tutkimuskäynti tulee maksaa pankkikortilla asioinnin yhteydessä. Muussa tapauksessa lasku lähetetään huoltajalle.

Etävastaanotoilta, kuten video- tai puhelinvastaanotoilta, lasku toimitetaan huoltajalle. Poikkeuksena on alaikäinen, joka on vastaanotolla arvioitu päätöskykyiseksi ja joka on kieltänyt tietojen luovuttamisen huoltajille. Tuolloin lasku osoitetaan alaikäiselle itselleen.

Mikäli alaikäisen lasku menee vakuutusyhtiöön, tieto vakuutuksen käytöstä menee huoltajalle, mikäli hän on vakuutuksen ottaja.