Pihlajalinna Sydänkaista

Pihlajalinnan Sydänkaista – sepelvaltimotaudin vaikuttavuusperusteinen sekundaaripreventio-ohjelma

Suomessa hoidetaan vuosittain 17 000 sydäninfarktia, ja merkittävä osa niistä on uusintainfarkteja huonosti toteutuneen sekundaariprevention vuoksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat vajaan puolet työikäisten kuolemista Suomessa. Yhdessä ne muodostavat suurimman yksittäisen kuolinsyiden ryhmän.

Vuonna 2018 sepelvaltimotautiin kuoli Suomessa noin 9 500 henkilöä. Sepelvaltimotaudin vähenemiseen vuosikymmenten saatossa on vaikuttanut kohentuneiden elintapojen ohella parantunut ennaltaehkäisy ja hoito. Vaikka sairastuvuus on vähentynyt, on toisaalta pelättävissä, että väestön ikääntyminen lisää tapausmääriä tulevaisuudessa. Siksi uudet hankkeet, jotka tähtäävät sepelvaltimotaudin tehokkaampaan ennaltaehkäisyyn ja vaikuttavuusperusteisten hoitomenetelmien käyttöönottoon, ovat tärkeitä.

Sydänkaista on sepelvaltimotaudin sekundääriprevention tehostamiseen tähtäävä palvelukonseptiselvityshanke (Proof of Concept, PoC). Hankkeen tarkoituksena on kehittää uusia näyttöön perustuvia interventioita ja prosesseja sepelvaltimotaudin sekundääriprevention parantamiseksi väestötasolla. Hankkeeseen kuuluvassa ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (VARHA) tammikuussa 2023 alkaneessa pilotissa validoidaan keskeisimpien kliinisten mittareiden lisäksi mm. potilaiden sitoutumisen astetta ja hoitotulosta sekä hoidon optimaalista kohdentamista potilaiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella.

Pihlajalinnalla on pitkä kokemus vaikuttavuusperusteisten terveydenhuoltokonseptien kehittämisestä ja implementoinnista sekä vahvat yhteydet hyvinvointialueisiin uudenlaisten palvelukonseptien selvittämiseksi. Moninaisten yhteistyökumppaneiden avulla Pihlajalinna haluaa vahvistaa hankkeen tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Sydänkaista-hankkeen alkumetreillä Turussa järjestettyä keskustelutilaisuutta ”Vaikuttavuusperusteinen hoito VARHA:n alueella ja potilaslähtöisen yhteistyön mallit” ovat olleet tukemassa Amgen Oy, Boehringer-Ingelheim Ky, Novo Nordisk Oy ja Sanofi Oy.