Ratkaisupalvelu

Pihlajalinnan ratkaisupalvelu on muutostilanteisiin tarkoitettu käytännön työkalupakki, josta hyvinvointialueen lääkärit ja hoitohenkilöstö saavat välineet kliinisen työn muutosten toimeenpanoon.

Pihlajalinnan ratkaisupalvelu on muutostilanteisiin tarkoitettu käytännön työkalupakki, josta lääkärit ja muu hoitohenkilöstö saavat välineet kliinisen työn muutosjohtamiseen, ohjaamiseen ja toimeenpanoon.

Ratkaisupalvelu on suunnattu ikäihmisten hoidosta ja hoivasta vastuussa olevalle sosiaali- ja terveyspalvelujen johdolle, johtaville lääkäreille sekä hoivatyön johdolle. Käytännön työkalut ovat koko henkilöstön käytettävissä.

Ratkaisupalvelun avulla hyvinvointialueen henkilöstö pystyy tekemään päätöksiä, joiden vaikutus hoidon laatuun ja kustannussäästöihin on suurin. Palvelun avulla henkilöstö voi

  • identifioida riskipotilaat ennakoivasti riippumatta siitä, onko ikäihminen kotona asuva kansalainen, lyhytaikaisten kotihoidon palvelujen saaja, säännöllisen kotihoidon, palveluasumisen tai vuodeosaston potilas
  • päästä tavoitteelliseen, potilaskohtaiseen päätöksentekoon koko hoitoketjun näkökulmasta
  • tehdä kliinisessä työssä ja resursoinneissa tarvittavat muutokset
  • ohjata hoivatyötä tavoitteellisesti ja valmentaa koko hoivayhteisöä siten, että hoidon laadulliset ja kustannusten vähentämisen tavoitteet saavutetaan.

Ratkaisupalvelu muodostuu potilasprofiilien kartoituksesta, niiden perusteella tehtävistä kliinisen työn vaihtoehtoisista toimenpidesuosituksista sekä palvelun käyttöönottoon ja seurantaan liittyvästä valmentavasta tuesta.

Räätälöimme ratkaisupalvelun aina paikalliseen ympäristöön ja alueen asukas- ja potilasprofiileihin. Palvelu perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin operatiivisen toiminnan teorioihin ja konsepteihin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Julkisen myynnin yhteystiedot