Omavalvonta

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023 eli valvontalaki astuu voimaan 1.1.2024. Valvontalaki säätää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnasta, sekä palveluntuottajan toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä ja omavalvonnasta.

Palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Ohjelma kuvaa, miten palveluntuottaja järjestää ja toteuttaa omavalvontansa. Pihlajalinnan omavalvontaohjelman liitteitä ovat konsernin lääkehoitosuunnitelma, tietoturvasuunnitelma ja ympäristösuunnitelma. Omavalvontaohjelma ja -suunnitelmat tarkistetaan ja päivitetään vuosittain tai tarvittaessa toiminnan tai toimintaympäristön muuttuessa.

Omavalvontaohjelma

Omavalvontaohjelma ja palveluyksikköjen omavalvontasuunnitelmat päivitetään Valviran omavalvontaa koskevan määräyksen mukaisiksi sen ilmestyttyä vuonna 2024.