Opinnäytetyöt ja tieteellinen tutkimus

Kiinnostaako tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotoiminta Pihlajalinnassa? Tutkimus- ja opinnäytetöitä voivat tehdä Pihlajalinnan työntekijät ja ammatinharjoittajat, terveydenhuollon opiskelijat sekä ulkopuoliset tutkijat ja tutkimuslaitokset.

Kun opinnäytetyön tarkoituksena on yksikön tai toiminnan kehittäminen taikka tutkimus kohdistuu henkilökuntaan tai asiakaskokemukseen, voit olla yhteydessä toimipisteen palvelupäällikköön, jota opinnäytetyö erityisesti koskee. Palvelupäällikkö tai yksikönjohtaja voivat myöntää tutkimusluvan tällaisiin hankkeisiin. Suuremmissa koko konsernia koskevissa hankkeissa luvat myöntää henkilöstöjohtaja.

Tieteellisen tutkimuksen tutkimusluvat myöntää Pihlajalinnan hallintoylilääkäri. Mikäli tutkimus kohdistuu potilaisiin, tarvitset tutkimusluvan lisäksi alueellisen eettisen toimikunnan tai ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan myöntämän eettisen luvan. Pihlajalinnan potilasrekisteritietoja hyödyntävään rekisteritutkimukseen tarvitset tutkimusluvan lisäksi Findatasta maksullisen tietoluvan.

Opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen tutkimuslupaa hakiessasi tulee sinulla olla tutkimussuunnitelma, joka sisältää kuvauksen myös käytännön järjestelyistä sekä arvion mahdollisiin henkilöstön haastatteluihin tarvittavasta työpanoksesta tai muista kustannuksista. Arvioi myös tutkimuksen hyöty Pihlajalinnalle esimerkiksi uutena toimintatapana, prosessikuvauksena, esityksenä, henkilöstön koulutustilaisuutena tai muuna toimintana.

Lisätietoja tieteellisen tutkimuksen tekemisestä ja tutkimusluvan hakemisesta Pihlajalinnassa antaa hallintoylilääkäri Helka Hosia, puh. 040 921 0106, [email protected].