Begäran om patientdokument

Kontrollera dina egna patientuppgifter på webben

MinPihlajalinna-tjänsten berättar mycket om din egen hälsa. I tjänsten ser du dina egna uppgifter samt din besökshistorik och du kan även ändra ditt samtycke gällande dataskydd. Du kan enkelt se dina recept och undersökningsresultat. Vi utvecklar tjänsten kontinuerligt.

I MinPihlajalinna-tjänsten kan du kontrollera dina egna hälsouppgifter beträffande tjänster som Pihlajalinna producerar. I MinPihlajalinna-tjänsten ges inga vårdrekommendationer, utan här finns utlåtanden om mottagen vård, föreskrivna läkemedel samt sjukledigheter. Tjänsten innehåller inte alla uppgifter som angetts i kund- och patientregistret.

Du kan även kontrollera dina egna hälsouppgifter med hjälp av Pihlajalinna-appen.

Du vet väl att du också kan se anteckningar i din patientjournal i Mina Kanta-sidor?

Pihlajalinna hör till Patientdataarkivet, som är en del av Det nationella hälsoarkivet (Kanta). Pihlajalinna sparar huvudsakligen centrala patientjournalanteckningar och laboratoriesvar i arkivet. Du ser dina egna patientjournalanteckningar i Mina Kanta-sidor och vid behov kan du skriva ut dem åt dig själv.

Behöver du dina uppgifter för att uträtta ärenden vid en annan vårdinrättning?

I Mina Kanta-sidor kan du hantera ditt samtycke om dina uppgifter som finns lagrade i Patientdataarkivet får användas för din vård av hälsovårdens olika serviceleverantörer. Uppgifterna kan på så sätt kontrolleras av personer som deltar i din vård hos sådana hälsovårdens tjänsteleverantörer som har tillgång till Patientdataregistrets arkiv. Att ge samtycke är det enklaste sättet att ge andra som deltar i din vård tillgång till dina patentjournalanteckningar som registrerats vid Pihlajalinna. Om du inte vill ge samtycke kan du också skriva ut dina uppgifter från Mina kanta-sidor och ta med dem på vårdbesöket.

Framföra en begäran

Om du inte hittar de patientuppgifter du söker i MinPihlajalinna eller på Mina kanta-sidor kan du personligen framföra en begäran om dina patientuppgifter med ett skriftligt formulär.

  • Fyll i ett formulär för din begäran och leverera det personligen till kundtjänsten vid Pihlajalinnas verksamhetsställe ifyllt och utskrivet. Formulär finns också vid våra verksamhetsställen.
  • För att vi ska kunna vara säkra på att dina patientuppgifter inte hamnar i fel händer ska du verifiera din identitet med en bildförsedd identitetshandling när du framför begäran.
  • Uppgifterna levereras till dig på det sätt som avtalats när begäran framförts.