30.6.2022 Työterveyshoitajien ajat varattavissa verkkoajanvarauksesta – työterveyshoitaja voi kirjoittaa lausunnon tartuntatautipäivärahasta

Palveluiden sujuvoittamiseksi olemme mahdollistaneet verkkoajanvarausta laajemmin asiakkaille. Tietyissä tilanteissa, joissa hoitotarpeen arviota ei tarvita, on kaikilla asiakkaillamme mahdollisuus hyödyntää verkkoajanvarausta myös silloin, kun se ei muutoin ole mahdollista.

Työterveyshoitajalle on mahdollista varata soittoaikoja, sairausvastaanottoaikoja sekä terveystarkastusaikoja. Terveystarkastusta varten varataan 60 minuutin vastaanottoaika, ellei oma työterveyshoitaja ole muuta ohjeistanut. Aika varataan oman työterveystiimin hoitajalle. Jos sopivan pituista aikaa ei löydy, ajan voi varata hoitajapalvelun kautta. Akuutit sairausvastaanottokäynnit hoituvat useimmiten 15 minuutin ajalla.

Ajanvarausta on selkeytetty ja helpotettu entisestään, kun työterveyden ajanvaraukseen on lisätty pikavalinnat. Tunnistautumisen jälkeen ajanvaraus tarjoaa pikavalinnat työterveyshoitajan soittopyynnölle, koronatestiajan varaamiseen, laboratorioajan varaamiseen sekä työterveyshoitajan vastaanottoajan varaamiseen. Järjestelmä tarjoaa automaattisesti aikoja omalle työterveyshoitajalle.

Pihlajalinnan työterveyshuolto kirjoittaa tartuntatautipäivärahalausuntoja vuoden loppuun saakka

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka perusteella tartuntatautipäivärahaa voidaan myöntää vuoden loppuun saakka ilman eristämismääräystä. Pihlajalinnan työterveyslääkärit ja -hoitajat voivat kirjoittaa lausuntoja tartuntatautipäivärahaa varten, kun henkilöllä on laboratoriovarmistettu koronatartunta.

Tärkeitä käytännön ohjeita tartuntatautipäivärahan hakemiseen:

  • Kun työntekijä sairastuu hengitystieinfektioon, ja hän hakeutuu koronavirustestiin, hän voi odottaa testituloksen valmistumista esimiehen luvalla olevalla poissaololla.
  • Jos testitulos on positiivinen, työntekijä voi varata ajan työterveyshoitajalle verkkoajanvarauksesta tartuntatautipäivärahan saamiseksi. Soittopyyntö lausuntoa varten riittää.
  • Lausunto kirjoitetaan oireiden alkupäivästä, vaikka testiin pääsisi esim. vasta 3. sairauspäivänä. Minimiaika lausunnolle on viisi vuorokautta oireiden alusta, ellei ansiotyöhön ole pystynyt. Maksimiaika tartuttavuudelle ja siten lausunnolle on 10 vuorokautta. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi tartuttavuuden yli viiden vuorokauden lausunnoissa. Lausunnon tarkoitus on koronavirustartunnan leviämisen estäminen, ja tartuntatautipäiväraha maksetaan tällä perusteella.
  • Tartuntatautipäivärahaa koronavirusinfektion aiheuttaman työstä poissaolon vuoksi voidaan hakea takautuvasti. Tartuntatautipäivärahan takautuva hakuaika on kuusi kuukautta.
  • Lakimuutos on voimassa 31.12.2022 asti.

Myös yksityisessä terveydenhuollossa tehdyn koronatutkimuksen ja annetun koronarokotuksen kustannusten korvaaminen jatkuu kuluvan vuoden loppuun saakka. Koronatutkimuksesta korvataan 100 euroa ja koronarokotuksesta 16 euroa.