Palvelut

Pihlajalinna Työterveyden tavoitteena on tukea asiakasorganisaatioita ja auttaa asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa.

Pyydä tarjous työterveyspalveluista

Hyvä työkyky

Työkykyiset, hyvinvoivat työntekijät auttavat asiakasorganisaatiota menestymään. Henkilön kokemaan työkykyyn vaikuttavat monet tekijät: työntekijän terveys ja toimintakyky sekä sosiaalinen ympäristö, työyhteisön tilanne, johtaminen ja esimiestyö, työ ja työolot, osaaminen, asenne ja motivaatio.

Toiminnan suunnittelu

Laadukas työterveystoiminta perustuu työpaikan tuntemiseen ja yhteisesti laadittuun toimintasuunnitelmaan. Työpaikkaselvitys antaa työnantajalle tiedon työn ja työolosuhteiden terveydellisestä merkityksestä työkyvyn kannalta. Työpaikkaselvitys tehdään aina työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä.

Työpaikkaselvitys sisältää tiedon riskien terveydellisestä merkityksestä, erityistä sairastumisen vaaraa koskevista tekijöistä sekä ehdotuksia työolojen parantamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi. Selvityksen pohjalta laaditaan yhteinen toimintasuunnitelma, joka sisältää mm. työterveysyhteistyön tavoitteet, työpaikan tarpeet ja oleelliset toimenpiteet työkyvyn tukemiseen.

Valmentava työote kaikissa kohtaamisissa

Työotteemme on ratkaisukeskeinen ja myönteistä tavoitetta kohti suuntaava kaikissa kohtaamisissamme. Autamme yksilöasiakasta ottamaan käyttöönsä voimavarojaan kysymällä häneltä ideoita, näkemyksiä ja myönteisiä kokemuksia. Vastuutamme, oivallutamme, ja haastamme keskusteluissa asiakkaitamme.

Tutustu palveluihimme: