Ennaltaehkäisevä TULE-terveysneuvonta

Ennaltaehkäisevä TULE-terveysneuvonta on työfysioterapeutin vastaanotolla tapahtuvaa toimintaa, jossa vahvistetaan työntekijän osaamista ja valmiuksia tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisyyn sekä fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisy perustuu moniulotteiseen yksilöllisten riskitekijöiden ja voimavarojen tunnistamiseen ja sitä kautta vaikuttamiseen juuri niihin tekijöihin, jotka ovat kyseisen työntekijän kannalta olennaisia.

TULE-terveysneuvontaa toteutetaan esimerkiksi osana terveystar-kastuksia, terveystietokyselyn vastausten perusteella tai kohdennettuna hankkeena. TULETKO-kartoitus on yksi toteutustapa tälle toiminnalle. Vastaanottokäynnillä tapahtuvan ohjauksen jatkumona voidaan hyödyntää myös etävalmennusta asioiden käytäntöön siirtymisen tukena.

Kysy lisätietoja työterveystiimisi työfysioterapeutilta.