Terveystarkastukset

Terveystarkastuksen keskiössä on työ ja työntekijä. Terveystarkastuksen tarkoitus on ennaltaehkäistä sairastumista sekä työkyvyn jo heiketessä seurata työntekijän terveyttä ja edistää hänen työssä selviytymistään.

Terveystarkastuksessa perehdytään yksilöllisesti työntekijän ohjauksen ja neuvonnan tarpeeseen sekä laaditaan jokaiselle henkilökohtainen terveyssuunnitelma terveyden ja työkyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi.

Terveystarkastusten toteutuksen määrittävät yrityksen tarpeet. Erityistä sairastamisen vaaraa aiheuttavissa töissä tehtävä määräaikaistarkastus kohdennetaan kattamaan työssä olevan vaaratekijän aiheuttamat terveysriskit ja kuormitustekijät. Sen sisältö määräytyy lain, säädösten ja asetusten mukaan. Vapaaehtoisten terveydenseurantatarkastusten toteuttaminen suunnitellaan yhteistyössä yrityksen kanssa sen tarpeita ja tavoitteita kuunnellen.

Terveystarkastuksissa käytetään apuna sähköisiä kyselyitä. Niiden avulla saadaan kohdennettua tarkastukset ja niistä seuraavat ohjaus- ja seurantakäynnit niihin työntekijöihin, joilla on haasteita työssä tai terveydentilassa ja joilla on halua tehdä terveyttä edistäviä muutoksia.

Avaa työhöntulotarkastuksen terveyskysely tästä: työterveyskysely 2019