Työfysioterapeutin suoravastaanotto

Työfysioterapeutin suoravastaanotto tuki- ja liikuntaelinvaivan takia on Pihlajalinna työterveydessä valtakunnallisesti käytössä oleva palvelu. Suoravastaanotto tarkoittaa sitä, että tuki- ja liikuntaelinvaivan takia hoitoon hakeutuva työntekijä ohjautuu työfysioterapeutin vastaanotolle ilman edeltävää lääkärin käyntiä, lääkärin käynnin sijasta.

Palvelun tavoitteena on nopeuttaa potilaan aktiivisen kuntoutumisen käynnistymistä, parantaa itsehoidon valmiuksia ja vähentää sairauslomien tarvetta. Organisaatiotasolla tämä tarkoittaa vähemmän tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja niistä aiheutuvia poissaoloja, toisin sanoen enemmän työkykyä.

Ohjautumiseen on monia tapoja

Työntekijä voi hakeutua työfysioterapeutin suoravastaanotolle useiden eri väylien kautta; käytössä olevat ohjautumiskanavat määräytyvät käytössä olevan palvelusisällön mukaan. Mahdollisia ohjautumistapoja ovat esimerkiksi ajan varaaminen suoraan verkosta tai Hoitajapalvelun hoidon tarpeen arvioinnin kautta. Suoravastaanotto toteutetaan yleensä fyysisenä vastaanottona, mutta myös videovastaanotto on mahdollinen. Työfysioterapeutin suoravastaanotto ohjautuu Kelan korvausluokkaan 1. (Yksilön neuvonta ja ohjaus).

Esitietokysely ennen vastaanottokäyntiä

Työntekijä saa ennen käyntiä tekstiviestitse linkin esitietokyselyyn. Vastaukset auttavat huomion kohdentamisessa olennaiseen vastaanottokäynnillä ja edistävät toiminnan vaikuttavuutta. Kysely auttaa muun muassa tunnistamaan kohonnutta riskiä tulevalle työkyvyttömyydelle ja vaivan uusiutumiselle, orientoi työntekijää jäljellä olevan työkyvyn tunnistamiseen sekä tarvittaessa yksilöllisten työjärjestelyjen sopimiseen ja selvittää työntekijän odotuksia ja toiveita käynnille.

Eväitä vaivan paranemiseen ja ehkäisyyn

Suoravastaanottokäynnillä työfysioterapeutti varmistaa tuki- ja liikuntaelinvaivan hyvänlaatuisuuden ja ohjaa työntekijälle keinoja vaivan paranemisen optimointiin ja kivun hoitoon. Työfysioterapeutti ohjaa työntekijän edelleen lääkärille, mikäli senhetkinen oirekuva sitä edellyttää. Työfysioterapeutin suoravastaanotto ei sisällä passiivisia hoitoja, kuten hierontaa. Suoravastaanoton keskeinen elementti on työntekijän ymmärryksen ja osaamisen lisääntyminen ja sitä kautta pystyvyyden kokemuksen vahvistuminen.

Työntekijää myös ohjataan tunnistamaan moniulotteisesti sellaisia vaivansa taustalla olevia yksilöllisiä tekijöitä (kuten vaivaan johtaneet syyt, aktiiviset riskitekijät sekä vaivaa ylläpitävät tekijät), joihin hän voi itse vaikuttaa. Yksilöllisen tilanteen kannalta olennaisten tekijöiden tunnistamisen lisäksi työntekijä saa eväitä niihin vaikuttamiseen. Myös muuta työterveyden moniammatillista tiimiä hyödynnetään tarpeen mukaan. Systemaattinen ja moniulotteinen yksilöllisiin riskitekijöihin ja syihin pureutuminen on osassa työterveyden sopimuksia lisähintainen palvelu. Sen tavoitteena on vaivan toistumisen ehkäisy ja työkyky.

Jos TULE-vaivan taustalla on fyysiseen työympäristöön liittyviä tekijöitä, sovitaan tarvittaessa yhdessä työntekijän ja tämän esihenkilön kanssa ergonomisesta selvityksestä työpaikalle.

Tilapäiset työjärjestelyt ja sairauspoissaolo työfysioterapeutin suosituksella

Työfysioterapeutin suoravastaanotolla arvioidaan aina myös tuki- ja liikuntaelinvaivan ja työntekijän työn välistä suhdetta. Mikäli oireet ja niiden paraneminen edellyttävät, että työhön sisältyvää kuormitusta vältetään väliaikaisesti, käytössä on kaksi vaihtoehtoa:

  1. Sairauspoissaolo työfysioterapeutin suosituksella. Oletuskäytäntö on,
    että lyhyt (1–5pv) poissaolo työfysioterapeutin suosituksella on käytössä.

  2. Tilapäisten työjärjestelyjen ohjelmointi. Mikäli vastaanotolla tunnistetaan, että sairauspoissaolon asemesta olisi mahdollista muokata työtä (esim. välttää tiettyjä työliikkeitä) ja siten välttyä sairauspoissaololta ja tämä käytäntö on sovittu asiakasorganisaation kanssa, työfysioterapeutti toimii sen mukaisesti. Työfysioterapeutti on esimerkiksi yhteydessä työntekijän esihenkilöön tilapäisen työjärjestelyn sopimiseksi.

Mikäli asiakasorganisaatiossasi ei ole vielä sovittu poissaolokäytännöstä työfysioterapeutin suosituksella tai tilapäisten työjärjestelyjen yhteistyöstä, kannattaa asiassa kääntyä nimetyn työterveystiimiin puoleen näistä sopimiseksi.

Lisätietoja tästä palvelusta saat nimetyltä työfysioterapeutiltasi.