Työfysioterapeutin suoravastaanotto

Työfysioterapeutin suoravastaanotto tuki- ja liikuntaelinvaivan takia on Pihlajalinnan työterveydessä valtakunnallisesti käytössä oleva palvelu. Suoravastaanotto tarkoittaa että työntekijä ohjautuu työfysioterapeutin vastaanotolle ilman edeltävää lääkärin tai hoitajan käyntiä.

Palvelun tavoitteena on nopeuttaa potilaan aktiivisen kuntoutumisen käynnistymistä, parantaa itsehoidon valmiuksia ja vähentää sairauslomien tarvetta. Organisaatiotasolla tämä tarkoittaa vähemmän tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja niistä aiheutuvia poissaoloja, toisin sanoen enemmän työkykyä.

Ohjautuminen työfysioterapeutin suoravastaanotolle

Työfysioterapeutin vastaanotolle ohjaudutaan Hoitajapuhelinpalvelun hoitajan tekemän hoidon tarpeen arvioinnin perusteella, jos oirekuva ei edellytä lääkärinhoitoa.

Eväitä vaivan paranemiseen ja ehkäisyyn

Työfysioterapeutti varmistaa vaivan hyvänlaatuisuuden ja ohjaa työntekijälle keinoja vaivan paranemisen optimointiin ja kivun hoitoon. Työfysioterapeutin suoravastaanotto ei sisällä passiivisia hoitoja. Työfysioterapeutti ohjaa työntekijän lääkärille, jos oirekuva sitä edellyttää.

Lisäksi työntekijää ohjataan hänen motivaationsa mukaan tunnistamaan moniulotteisesti vaivansa taustalla olevia yksilöllisiä tekijöitä (vaivaan johtaneet syyt, riskitekijät sekä vaivaa ylläpitävät tekijät) ja ennen kaikkea keinoja näihin vaikuttamiseksi. Työterveyden moniammatillista tiimiä hyödynnetään tarpeen mukaan. Tavoitteena on vaivan toistumisen ehkäisy. Toiminnan keskeinen elementti on työntekijän ymmärryksen ja osaamisen lisääntyminen ja sitä kautta pystyvyyden ko-kemuksen vahvistuminen.

Poissaolo työfysioterapeutin suosituksella ja työjärjestelyjen sopiminen

Työfysioterapeutti on yhteydessä työntekijän esimieheen, mikäli vastaanotolla tunnistetaan tarve ja mahdollisuus väliaikaisiin yksilöllisiin työjärjestelyihin ja tämä käytäntö on sovittu asiakasorganisaation kanssa.

Myös lyhyet poissaolot työfysioterapeutin suosituksella onnistuvat, jos näin on asiakasorganisaation kanssa sovittu. Jos oireiden taustalla on fyysiseen työympäristöön liittyviä tekijöitä, sovitaan tarvittaessa yhdessä työntekijän ja tämän esimiehen kanssa ergonomisesta selvityksestä työpaikalle.

Kysy lisätietoja työterveystiimisi työfysioterapeutilta!