Työkykyvalmennus

Pihlajalinnan työkykyvalmentajien oikea-aikaisella käytöllä ja varhaisella kuntoutukseen ohjaamisella saadaan merkittävää taloudellista hyötyä niin asiakasorganisaation kuin yksittäisen työntekijän näkökulmasta.

Työkykyvalmennustoiminta

Pihlajalinnan työkykyvalmentajilla on työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijan pätevyys, jolloin palvelusta on mahdollista saada Kela-korvauksia. Toimimme palveluntuottajina myös useille työeläkeyhtiöille, jolloin palveluketju työterveydestä vakuutusyhtiöön on parhaimmillaan katkeamaton ja nopea.

Sosiaalialan asiantuntija – työkykyvalmentaja

Työkyvyttömyys aiheuttaa ihmiselle paljon huolta ja epävarmuutta. Pitkittyneet sairauspoissaolot ja pysyvä työkyvyttömyys maksavat työnantajille vuosittain miljardeja. Työkyvyn edistäminen ja työurien pidentäminen on meidän kaikkien yhteinen tahto ja tavoite. Pihlajalinnassa toimii sosiaalialan asiantuntijoita/työkykyvalmentajia, jotka ovat työelämän, työkyvyn edistämisen ja ammatillisen kuntoutuksen erityisosaajia.

Pihlajalinnan sosiaalialan asiantuntijat/työkykyvalmentajat toimivat osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä. Tavoitteena on päästä vaikuttamaan työkykyongelmaan tehokkaasti jo varhaisessa vaiheessa. Tällöin on parhaat mahdolliset edellytykset työurien pidentämiseen sekä sairauspoissaolojeni ja niistä aiheutuvien kustannusten minimoimiseen. Sosiaalialan asiantuntijan tapaamiseen asiakas pääsee työterveyslääkärin tai -hoitajan lähetteellä. Tapaamiskertoja on yleensä yhdestä viiteen. Sosiaalialan asiantuntijat osallistuvat usein myös työterveysneuvotteluihin.

Työeläkeyhtiöiden kumppani

Pihlajalinnan työkykyvalmentajat toimivat myös työeläkeyhtiöiden palveluntuottajina ammatillisessa kuntoutuksessa. Asiakkaalla voikin olla mahdollisuus jatkaa työeläkeyhtiön ammatillisen kuntoutuksen prosessissa jo työterveyshuollosta tutuksi tulleen työkykyvalmentajan kanssa. Työkykyvalmentaja toimii myös lakisääteisen tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusteella vahinkovakuutusyhtiöstä lähetetyllä toimeksiannolla asiakkaan tukena ammatillisessa kuntoutuksessa.

Ammatillisessa kuntoutuksessa etsitään työkykyvalmentajan tuella asiakkaan terveydentilan, oman kiinnostuksen, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella soveltuvia jatkos mahdollisuuksia työelämässä. Esimerkkeinä työkokeilu tai koulutussuunnitelma, jotka auttavat saavuttamaan ammatillisen kuntoutuksen tavoitteen.

Katso oman alueesi työkykyvalmentaja tästä

Työkykyvalmentajalle voit varata ajan verkkoajanvarauksestamme tai puhelimitse numerosta 010 312 010.