Työntekijän hammashoito

Suun terveydenhoito on tärkeä keino huolehtia työkyvystä, sillä suun terveys on olennainen osa ihmisen koko terveyttä.

Työpaikan tarjoaman hammashoidon avulla voidaan ehkäistä vakavia sairauksia ja vähentää työntekijöiden sairaslomapäiviä kohtuullisin kustannuksin. Työpaikkahammashoito on yritykselle myös tapa erottua kilpailijoista ja profiloitua edelläkävijänä työvoiman rekrytoinnissa.

Yrityshammashoito on työnantajalle vähennyskelpoinen kulu. Työntekijälle työpaikkahammashuolto on veroton henkilöstöetu.

Verottomuuden edellytykset

  1. Hammashoidon tulee perustua yrityksen ja hammaslääkäriaseman väliseen kirjalliseen sopimukseen, jossa määritellään yrityksen korvaamien hammashuoltopalvelujen laajuus.
  2. Edun tulee olla tavanomainen ja kohtuullinen sekä koko henkilökuntaa yhdenvertaisesti koskeva. Edun saamiselle voidaan asettaa rajoituksia muun muassa työsuhteen keston perusteella.
  3. Verovapauteen ei vaikuta, laskuttaako hammaslääkäri suoraan työnantajaa vai maksaako potilas laskun ensin itse ja perii kulut jälkeenpäin työnantajalta.