Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Työterveyspainotteisessa sairaanhoidossa huomioidaan äkillisten ja pitkäaikaissairauksien vaikutus työntekijän terveyteen ja työkykyyn.

Työ, siihen liittyvät altisteet ja kuormitus huomioidaan jokaisella vastaanottokäynnillä. Lisäksi arvioidaan käynnin ja diagnoosin liittyminen työhön sekä työkyvyttömyysriski lähivuosina.

Sairaanhoidon sisällyttäminen työterveyspalveluihin on työnantajalle vapaaehtoista mutta kannattavaa: se nopeuttaa hoidon aloittamista ja työhön paluuta. Sairaanhoitopalvelut auttavat työnantajaa sairauspoissaolojen seurannassa ja työkyvyn tukitoimien käynnistämisessä mahdollisimman varhain. Lisäksi työntekijän oikea-aikainen työhön paluun tukeminen mahdollistuu. Sairaudenhoitopalveluiden sisältö ja laajuus sovitaan aina yhdessä työnantajan kanssa.

Pihlajalinnan hoitajapuhelinpalvelu palvelee kaikkia työterveyden asiakkaita laajoilla palveluajoilla. Hoidon tarpeen arvion tekeminen jo ajanvarauksen yhteydessä mahdollistaa oikea-aikaisen ja tarvittavan hoidon kustannustehokkaasti.