Yksilöllinen liikuntaneuvonta

Matalan kynnyksen terveysvalmennusta, jossa työntekijää opastetaan, oivallutetaan ja kannustetaan aktiiviseen elämäntapaan ja tekemään myönteisiä muutoksia liikkumistottumuksiinsa. Palvelun toteuttaa työfysioterapeutti.

Palvelu on tarkoitettu työntekijöille, jotka haluavat saada tietoa, tukea ja motivointia liikkumisen aloittamiseen, lisäämiseen tai ylläpitämiseen oman terveytensä, hyvinvointinsa ja työkykynsä edistämiseksi. Tavoitteena on kokonaisterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä mahdollisten sairauksien (esim. diabetes, masennus) hoidon tehostaminen.

Yksilöllisessä liikuntaneuvonnassa ohjataan tunnistamaan omat liikkumisen esteet ja keinot niiden voittamiseksi, sekä tuetaan asettamaan realistiset tavoitteet liikunnan lisäämiseksi konkreettisen liikkumis- ja aktivoitumissuunnitelman avulla. Huomiota kiinnitetään arjen aktiivisuuteen, arki- ja hyötyliikuntaan sekä myös liikuntaharjoitteluun.

Yksilöllinen liikuntaneuvonta toteutetaan tapaamisina (tyypillisesti 1-3 x) työfysioterapeutin vastaanotolla, myös etävastaanottona. Tapaamisia voidaan järjestää myös kuntosalilla tai ulkoliikuntapaikoilla. Palvelu on Kelan korvausluokan 1 toimintaa (yksilön neuvonta ja ohjaus) kun sille on työterveyslääkärin, -hoitajan tai työfysioterapeutin toteama terveysperuste.

Paikkakunnilla, joilla on Pihlajalinnan liikuntakeskus, tämän palvelun jatkumona voidaan hyödyntää liikuntavalmennusta valmentajan (personal trainer) johdolla.

Kysy lisätietoja työterveystiimisi työfysioterapeutilta!